Kurzy a certifikace Open Source

Cloud

Elastic Stack - ukládání a analýza logů

34.000 CZK

Cena (bez DPH)

Days2
29. 7.30. 7. 2024
virtual
CZ
19. 9.20. 9. 2024
virtual
CZ
31. 10. 1. 11. 2024
virtual
CZ

Kurz "Ukládání a analýza logů s Elastic Stack" je ideální volbou pro ty, kdo chtějí proniknout do hloubky práce s Elastic Stack a efektivně řešit sběr, správu a analýzu velkých objemů dat. Účastníci se naučí nejen základy ukládání logů, ale také pokročilé techniky pro vyhledávání, vizualizaci a monitorování dat pomocí Kibany. Důraz je kladen na praktické použití Elasticsearch a Kibany, včetně návrhu clusteru, konfigurace a optimalizace pro sběr dat z různých zdrojů. Kurz zahrnuje také detailní prozkoumání různých architektur Elastic Stacku, včetně přípravy a správy clusteru a aplikace APM pro sledování výkonu aplikací. Kurz je obohacen o interaktivní cvičení a příklady z praxe, což umožňuje účastníkům získat hluboké znalosti a dovednosti nezbytné pro efektivní správu a škálování řešení Elastic Stack v reálných podnikových prostředích.

 

Možnosti financování 

Cena za účastníka 7.406 Kč vč. DPH s podporou v programu JSEM V KURZU v rámci Národního plánu obnovy (registrace zde).
Cena za účastníka 41.140 Kč vč. DPH bez podpory (tj. 34.000 Kč bez DPH).

Cílová skupina

 • Vývojáři aplikací
 • Systémoví administrátoři
 • IT profesionálové 

Cíle kurzu

Účastníci se naučí: 
 • jak ukládat různé logy pomocí Elastic Stack
 • jak navrhnout architekturu logování pro různé případy užití
 • jak instalovat a konfigurovat jednotlivé komponenty zpracování dat (Beats, Logstash, ElasticSearch, Kibana)
 • technologii ElasticSearch více do hloubky, naučí se jak používat nástroje pro práci s úložištěm, jak jej spravovat, škálovat a monitorovat
 • vytvářet dashboardy a pracovat s nástrojem Kibana

Garant kurzu

PETR NOVOTNÝ

Petrův odborný záběr je od solution architektury přes vlastní development (JavaScript, PHP) přes ElasticSearch, Oracle, PL/SQL až po agilní metodiky a SCRUM. Petr se zároveň věnuje již několik let technologii ElasticSearch a stal se kmenovým lektorem společnosti Datascript.

Osnova

Představení Elastic Stack

 • Pochopení významu sběru logů, metrik, stop a dat o dostupnosti
 • Představení jednotlivých komponent Observability v Elastic Stack

Elasticsearch jako storage logy

 • Úvod do Elasticsearch, základní práce s Kibana
 • Návrh a sizing clusteru pro sběr logů
 • Konfigurace clusteru
 • Různé architektury nasazení Elastic Stack
 • Indexy a jejich návrh, data streams
 • Distribuovaný model Elasticsearch
 • Vysvětlení principů Elasticsearch do hloubky, Apache Lucene a další
 • Druhy jednotlivých nodes

Mapping

 • Mapování dokumentů v Elasticsearch v případě logů
 • Dynamic fields
 • Runtime fields
 • ECS

Vyhledávání v Elasticsearch

 • Různé možnosti vyhledávání v Elasticsearch a jak se v nich orientovat
 • Lucene
 • KQL
 • EQL
 • SQL
 • ES|QL
 • Příklady vyhledávání na učících datasetech

Sběr logů

 • Sběr logů pomocí Filebeat
 • Základní zpracování logů
 • Sběr pomocí Elastic Agent
 • Fleet server a jeho konfigurace
 • Kibana Fleet

Zpracování logů

 • Zpracování logů pomocí Ingest node
 • Základní procesory pro zpracování logů
 • Dissect filter, Grok filter, Attachment a další

Loghstash

 • Zapojení Logstash do architektury zpracování logů
 • Pipelines, inputs, filters, outputs
 • Sběr dat z různých zdrojů
 • Logstash queues
 • Monitoring
 • Logstash-to-logstash a různé architektury použití

APM

 • APM server
 • APM agents
 • Ukázková aplikace a její napojení na Elastic APM
 • Errors, Performance Metrics
 • SLI, SLO, SLA pomocí APM
 • Distributed tracing
 • Microservice architecture

Kibana

 • Konfigurace, data views
 • Rozhraní discover
 • Agregace pomocí Kibana
 • Kibana Lens
 • Tvorba vizualizací
 • Dashboardy
 • Vyhledávání v datech
 • Ukázkové dashboardy, příklady z praxe

Správa dat a indexů

 • Plánování kapacity a konfigurace
 • Návrh indexů pro logování, data streams
 • Rollover, Shrink, Merge
 • ILM a rollover indexů v čase
 • Searchable snapshots
 • Tramsforms

Správa clusteru

 • Restart (rolling, full-cluster)
 • Správa snapshotů, repozitářů
 • Upgrade clusteru (minor, major verze)
 • Lab

Monitoring clusteru

 • Nastavení monitoringu Elastic cluster
 • Co, kdy a jak monitorovat
 • Nástroje pro monitoring
 • Lab

Technické specifikace

 • Počítač s jakýmkoliv OS (Linux, Windows, OS X)
 • SSH klient (na Windows např. Winsshterm, Putty), oprávnění připojit se vzdáleně na SSH (port 22)
 • Webový prohlížeč

Předpoklady účastníka

Základní znalost Elasticsearch, protokol HTTP, formát JSON, obecná znalost databázových systémů.

Předcházející kurz

Elasticsearch

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace