Kurzy a certifikace Microsoft

Azure

MOCAZ-400 - Microsoft Azure - DevOps

29.200 CZK

Cena (bez DPH)

Days4
19. 8.22. 8. 2024
Praha
CZ
25. 11.28. 11. 2024
Praha
CZ

Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-400 a přináší studentům DevOps základní technické vědomosti o podpoře vývoje v prostředí Azure. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Expert: Azure DevOps Engineer.

Osnova kurzu

 • Plánování transformace
 • Výběr a určení projektu
 • Struktura týmů
 • Migrace do Azure DevOps
 • Co je systém řízení zdrojového kódu
 • Výhody systémů řízení zdrojového kódu
 • Typty systémů řízení zdrojového kódu
 • Úvod do Azure Repos
 • Úvod do GitHub
 • Migrace z Team Foundation Version Control (TFVC) do Git v Azure Repos
 • Ověřování do Git v Azure Repos
 • Jak strukturovat svoje Git Azure Repos
 • Procesy větvení v Git
 • Práce s Pull Requesty v Azure Repos
 • Na co jsou GitHooks
 • Práce s vnitřním zdrojovým kódem
 • Balíčkování závislých komponent
 • Správa balíčků
 • Migrace a konsolidace artefaktů
 • Princip technologie pipelines v DevOps
 • Technologie Azure Pipelines
 • Volba mezi Hosted a Private agenty
 • Fondy agentů
 • Pipeline a současné zpracování
 • Azure DevOps a Open Source projekty
 • YAML v Azure Pipelines vs. Visual Designer
 • Přehled a principy nepřetržité integrace
 • Nasazení vhodné strategie kompilace
 • Integrace s Azure Pipelines
 • Integrace externího řízení zdrojového kódu s Azure Pipelines
 • Nastavení Private agentů
 • Analýza a integrace multi-stage buildů v Docker
 • Úvod do bezpečnosti
 • Zavedení bezpečného vývojového procesu a uvedení do souladu
 • Nový přístup ke konfiguracím aplikací
 • Správa tajných klíčů, tokenů a certifikátů
 • Nástroje pro správu bezpečnosti a souladu uvnitř pipeline
 • Správa kvality kódu
 • Bezpečnostní zásady
 • Strategie kompilace kontejnerů
 • Zabezpečení balíčků
 • Open source software
 • Integrace licenčních skenerů a skenerů zranitelností
 • Verzovací strategie
 • Úvod do principů nepřetržitého nasazení
 • Doporučené strategie k vydávání nových verzí
 • Vytvoření pipeline pro vysokou kvalitu nových verzí
 • Výběr vzoru pro nasazení do produkce
 • Výběr vhodného nástroje pro release management
 • Nasazení Release Pipeline
 • Vytváření a nastavení testovacích a provozních prostředí
 • Správa a modularizace šablon a úloh
 • Integrace tajných klíčů do release pipeline
 • Automatická integrace a funkční testování
 • Automatická kontrola zdraví
 • Představení vzorů pro nasazení do testu a produkce
 • Blue Green nasazení
 • Mechanismy Feature Toggles
 • Mechanismy Canary Releases
 • Mechanismy Dark Launching
 • Mechanismy AB Testing
 • Mechanismy Progressive Exposure Deployments
 • Nástroje pro sledování využití systémů, funkcí a toků dat
 • Směrování pro reportování pádů mobilních aplikací
 • Sledovací a stavové přehledy
 • Tiketovací systémy
 • Mobilní DevOps
 • Úvod do Visual Studio App Center
 • Správa skupin pro cílení a distribuci mobilních zařízení
 • Správa skupin cílového UI
 • Vytváření testovacích zařízení pro nasazení
 • Veřejné a soukromé distribuční skupiny
 • Infrastruktura jako kód a správa konfigurací
 • ARM šablony pro správu prostředků Azure
 • Azure CLI pro správu prostředků Azure
 • Správa prostředků Azure pomocí Azure PowerShell
 • Technologie Desired State Configuration (DSC)
 • Automatizace Azure s DevOps
 • Další automatizační nástroje
 • Nasazovací moduly a jejich možnosti
 • IaaS služby v Azure (infrastructure as a service)
 • PaaS služby v Azure (platform as a service)
 • Služby typu Serverless a HPC Computer Services
 • Service Fabric
 • Kubernetes Services
 • Koncepty Chef, Puppet, Ansible, Terraform
 • Principy bezpečnosti a souladu s DevOps
 • Nástroj Azure Security Center
 • Vnitřní cyklus
 • Myšlení stylem nepřetržitého experimentování
 • Procesy pro měření spokojenosti koncových uživatelů
 • Procesy pro sběr a sledování zpětné vazby uživatelů
 • Proceys pro automatizaci aplikační analytiky
 • Vysoká dostupnost lokalit
 • Telemetri a besalining
 • Analýza alertů
 • Koncept Blameless Retrospectives a Just Culture

Předpokládané vstupní znalosti

 • Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích na platformě Hyper-V
 • Samostatná praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu

Studijní materiály

 • Elektronická verze originálních studentských materiálů firmy Microsoft v anglickém jazyce (Digital MOC)
 • Studentské materiály obsahují pracovní knížku v elektronické podobě s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
 • Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály. Pakliže materiály na daný kurz má již k dispozici z dřívějška, nemusí si je nutně znovu zakupovat

Příprava k certifikačním zkouškám

 • U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
 • Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
 • Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
 • MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
 • Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace