Kurzy a certifikace IT Management & Analysis

Vše

Příprava na zkoušku OCEB 2 Fundamental

27.700 CZK

Cena (bez DPH)

Days4
21. 11.24. 11. 2023
Praha
CZ

BPM neboli Business Process Management je ucelený soubor manažerských, organizačních, analytických a technických postupů, metod a nástrojů určený k identifikaci, analýze, modelování a automatizaci procesů.

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM 2 - Fundamental. Tato zkouška je často vyžadována jako nezbytný kvalifikační předpoklad business konzultantů a SW analytiků, případně i IT projektových manažerů pro účast na projektech automatizace procesů ve veřejné správě a u korporátních klientů.

Podstatnou část certifikační zkoušky tvoří otázky o standardu OMG BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). Správcem a vydavatelem tohoto standardu je právě organizace OMG (Object Management Group). BPMN 2.0 se v průběhu posledních deseti let stala nejrozšířenější notací pro modelování procesů zejména v rámci projektů vývoje SW (analytický přístup) i pro tvorbu spustitelných procesních modelů (tvorba procesních aplikací) v systémech BPMS (Business Process Management Systems).

i BYOD).

Cílová skupina

 • business analytici a konzultanti
 • procesní analytici a konzultanti
 • enterprise/business architekti
 • IT architekti
 • SW analytici
 • techničtí konzultanti implementující SW nástroje pro automatizaci business proces
 • metodici procesního řízení v nejrůznějších organizacích (podniky, veřejná správa, nevládní organizace)
 • projektoví manažeři
 • učitelé vysokých škol, kteří přednášejí související disciplíny
 • každý, kdo má zájem o procesní řízení a jeho hlubší poznání, nebo si chce zvýšit svou odbornou kvalifikaci

Cíle kurzu

Cílem kurzu je připravit účastníky na složení uvedené certifikační zkoušky a obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM.

Osvojíte si nejpoužívanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 2.0. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace procesů i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

  

Osnova

OCEB2 certifikace

 • Požadavky a struktura otázek v testu
 • Příprava a průběh testu
 • Přehled informačních zdrojů pro test a další studium

Základy podnikového managementu

 • Organizace činností v businessu (funkční vs. procesní organizace)
 • spekty manažerské práce
 • Projektové řízení vs. procesní řízení
 • Strategické řízení
 • Marketing a produktový management (analýza STEP/PEST, 5 sil konkurenční analýzy)
 • SWOT analýza a jak s ní pracovat
 • Základní ukazatele finanční analýzy (ROI, bod zlomu, porovnávací analýza)
 • Analytické metody pro rozhodování (metoda kritické cesty, rozhodovací stromy)

Úvod do procesního řízení a procesní analýzy

 • Definice business procesu
 • Charakteristiky business procesu
 • Identifikace business procesu
 • Analýza business procesu (AS-IS, TO-BE)
 • Analýza úzkých hrdel
 • Analýza „Co když?“
 • Hierarchie v procesní analýze
 • Úrovně modelování procesů (dokumentační, analytické a vykonatelné modely business procesů)

Řízení a automatizace procesů (Business Process Management)

 • Základní principy a nástroje management business procesů
 • Historie a vývoj procesního řízení
 • Radikální přestavba business procesů (BPR)
 • Optimalizace procesů postupnými kroky (Lean, Kaizen)
 • Organizační struktury a role v procesně řízené organizaci
 • Automatizace procesů
 • Návrh, vývoj a provoz procesních aplikací (iBPMS)
 • Automatizace procesů v prostředí SOA (Servisně orientované architektury)

Modelování byznysu (Business Motivation Model - BMM)

 • Základní elementy motivačního modelu OMG a vztahy mezi nimi
 • Postup tvorby motivačního modelu
 • Vazby motivačního modelu na modely business procesů, organizačních struktur a business pravidel
 • Principy modelování procesů (dekompozice, abstrakce)
 • Modelovací jazyky, jejich struktura a využití (konkrétní vs. abstraktní modelování)
 • Business pravidla, jejich konstrukce a využití
 • Úrovně prosazení business pravidel

Modelování procesů (Business Process Modeling)

 • Historie a současnost modelování business procesů
 • Modelovací jazyky pro modelování business procesů (UML, EPC)
 • Modelování případů (CMMN – Case Management Model and Notation)


BPMN 2.0 - standard pro modelování procesů (elementy a návrhové vzory pro popisné a analytické modelování business procesů)

 • Syntaxe a sémantika elementů notace BPMN 2.0
 • Definice úrovní konformace
 • Návrhové vzory BPMN 2.0 aneb jak modelovat konkrétní procesní situace
 • Přehled dostupných nástrojů pro modelování v BPMN 2.0 dle vhodnosti pro jednotlivé úrovně konformace modelování

Procesní a regulatorní rámce

 • Kategorie řídících rámců
 • Procesní rámce
  Value Chain
  APQC
  SCOR
  Model zralosti procesního řízení BPMM
 • Rámce v oblasti řízení kvality
  Six Sigma
  TPS
  TQM
 • Regulatorní rámce a normy
  Basel 2
  SOX
  ISO 900x
 • Manažerské procesní rámce
  CoBIT
  BSC

 

 

Předpoklady na účastníka

 • Znalost anglického jazyka (Pozn.: kurz je veden buď v anglickém, nebo v českém jazyce, vždy ale pracujeme s anglickou terminologií, protože zkouška OCEB 2 Fundamental je dostupná pouze v angličtině).

 

Technické požadavky

 • Webový prohlížeč
 • Možnost spustit/instalovat neplacenou aplikaci pro modelování procesů (Camunda/ARIS Express)
 • Po dohodě s lektorkou je možné pro modelování procesů použít i vlastní licenci nebo trial verzi aplikace SPARX Enterprise Architect verze 14 a vyšší, případně jiné podobné aplikace podporující analytické modelování procesů v BPMN 2.0.

 

V ceně kurzu není učebnice OCEB 2 Certification Guide, kterou ke kurzu budete taktéž potřebovat. Můžeme zajistit nebo si ji můžete koupit samostatně.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace