Kurzy a certifikace IT Management & Analysis

Business analýza

Modelování procesů v BPMN 2.0

19.900 CZK

Cena (bez DPH)

Days2
18. 3.19. 3. 2024
Praha
CZ

Notace BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) se v průběhu posledních deseti let stala nejrozšířenější notací pro modelování procesů zejména v rámci projektů vývoje SW (analytický přístup) i pro tvorbu spustitelných procesních modelů (tvorba procesních aplikací) v rámci využití BPMS (Business Process Management Systems). Správcem a vydavatelem tohoto standardu je organizace OMG (Object Management Group) z jejíž dílny vyšel mj. i soubor modelovacích notací UML (Unified Modeling Language).

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů při analýze a dokumentaci i v rámci systémů pro automatizaci procesů. V úvodu si vysvětlíme syntaxi a sémantiku jednotlivých elementů diagramu procesního toku. Na toto vysvětlení navážeme rozborem nejčastějších návrhových vzorů (case patterns) pro modelování obvyklých topologií procesů pro nejčastější procesní situace. Na praktických příkladech si procvičíme konstruování komplexních i víceúrovňových (složených) modelů, probereme zásady dekompozice a hierarchizace složitých procesních modelů.

Výuka notace BPMN 2.0 není zaměřena na zvládnutí žádného konkrétního nástroje pro modelování procesů, cvičení mohou účastníci kurzu zpracovávat v nástrojích, které si přinesou nainstalované ve svém osobním počítači, nebo mohou využít modelovací nástroje doporučené lektorkou (viz dále v části BYOD).

Cílová skupina

 • business analytici a konzultanti
 • procesní analytici a konzultanti
 • enterprise/business architekti
 • IT architekti
 • SW analytici
 • techničtí konzultanti implementující SW nástroje pro automatizaci business proces
 • metodici procesního řízení v nejrůznějších organizacích (podniky, veřejná správa, nevládní organizace)
 • projektoví manažeři
 • učitelé vysokých škol, kteří přednášejí související disciplíny
 • každý, kdo má zájem o procesní řízení a jeho hlubší poznání, nebo si chce zvýšit svou odbornou kvalifikaci

Cíle kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit se správně modelovat procesy v notaci BPMN 2.0 a to i v případech složitých a rozsáhlých topologií procesního toku.

 

Osnova

Úvod do modelování

 • Model, modelovací jazyk
 • Účely a použití tvorby procesních modelů (řídící dokumentace – směrnice a pracovní instrukce, SW analýza, optimalizace a automatizace procesů, projekty Lean Six Sigma a další)

Modelování procesů (Business Process Modeling)

 • Historie a současnost modelování business procesů
 • Modelovací jazyky pro modelování business procesů (UML, EPC a další)
 • Modelování kontextu procesu (enterprise architektura, IT architektura)
 • Modelování datových struktur procesů
 • Procesní datový model a řízení kvality dat

BPMN 2.0 – úvod

 • Standard pro modelování procesů - zdroje
 • Historie vzniku a porovnání jednotlivých verzí BPMN
 • Typy modelů standardu BPMN 2.0 a jejich použití (model privátní, veřejný a spolupráce)
 • Rozšíření a využití notace
 • Syntaxe a sémantika elementů notace BPMN 2.0
 • Popisné a analytické podtřídy shody (Descriptive and Analytic Conformance Subclasses)

BPMN 2.0 základní elementy

 • Aktivity (úkol, podproces)
 • Brány (exkluzivní, inkluzivní, paralelní)
 • Události (spouštějící, průběžná, ukončující)
 • Spojovací objekty (sekvenční, podmíněný, výchozí tok procesu, tok zpráv, asociace)
 • Bazény a plavební dráhy
 • Artefakty
 • Datové objekty

LAB 1 (hands-on)

 • BPMN 2.0 speciální elementy
 • Speciální aktivity
 • Ad hoc podproces
 • Speciální úkoly
 • Speciální události
 • Okrajové přerušující události
 • Okrajové přerušující a nepřerušující události
 • Speciální brány (řízená událostmi, spouštěcí, paralelní)
 • Přerušující proces řízený událostmi

Test 1

 • Návrhové vzory BPMN 2.0 aneb jak modelovat konkrétní procesní situace (Case Patterns)
 • Návrhové vzory pro popisné a analytické modelování business procesů
 • Komplexní a hierarchické modely
 • Modelování interakce s podpůrnými systémy v popisných a analytických modelech
 • Správné použití toku zpráv v modelech spolupráce a ve veřejných modelech
 • Modelování transakce
 • Modelování kompenzace
 • Modelování časových limitů

Kam dál…?

 • Modelování byznys pravidel (OMG standard DMN – Decision Model and Notation)
 • Modelování případů (OMG standard CMMN – Case Management Model and Notation)
 • Jak vytvořit interní metodiku pro modelování procesů v BPMN 2.0
 • Proces modelování procesu v BPMN 2.0 od analýzy po automatizaci
 • Přehled dostupných nástrojů pro modelování v BPMN 2.0 dle vhodnosti pro jednotlivé úrovně konformace modelování
 • Budoucnost modelování a automatizace procesů
 • Doporučení zdrojů pro další studium

 

Předpoklady na účastníka

 • Běžná uživatelská úroveň s PC

 

Technické požadavky

 • Webový prohlížeč
 • Možnost spustit/instalovat neplacenou aplikaci pro modelování procesů (Camunda/ARIS Express)
 • Po dohodě s lektorkou je možné pro modelování procesů použít i vlastní licenci nebo trial verzi aplikace SPARX Enterprise Architect verze 14 a vyšší, případně jiné podobné aplikace podporující analytické modelování procesů v BPMN 2.0.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace