30 listopad 2023
Autoklub České republiky (Opletalova 1337/29, Praha 1)

GitOps - automatizace a moderní infrastruktura

Trvání 9:00 – 17:30
Kapacita 120
Cena 5.900 * CZK
Řečníci 5

Log

29.08.2023 13:01 - Spustili jsme registrace na konferenci

14.11.2023 10:36 - Změna místa konání. Akce proběhne v Autoklubu České Republiky na adrese Opletalova 1337/29, Praha 1

14.11.2023 10:37 - Změna kapacity sálu na 120 účastníků

20.11.2023 12:40 - Zbývá cca 15 volných míst

Info

* Cena konference je uvedena bez DPH

Získejte Wild Cards na 75. židli a užijte si konferenci zdarma (pozice se počítá dle došlých registrací).

Občerstvení - pokud potřebujete zajistit bezlepkové občerstvení, prosíme uveďte to do "Poznámky" v registračním formuláři. Rádi Vám jídlo na jméno zajistíme.

Změna programu a místa konání konference je vyhrazena.

Konference se bude konat prezenčně

Program

08:1509:00
Snídaně
09:0010:00
Naše společná cesta ke GitOps s využitím Flux CD
10:0010:30
Přestávka
10:3011:30
GitOps at scale - Jak se neztratit v komplexní konfiguraci
11:3012:30
Oběd
12:3013:30
Terragrunt a Gitlab CI aneb jak si zjednodušit práci v týmu
13:3014:00
Přestávka
14:0015:00
Automatizace prostředí pro vývojáře s ArgoCD a GitHub Actions
15:0015:30
Poslední přestávka
15:3016:30
Manažovanie infraštruktúry pomocou Crossplane a ArgoCD
09:00 – 10:00

Naše společná cesta ke GitOps s využitím Flux CD

Každá úspěšná (IT) firma si v minulých letech prošla mnoha výzvami, mezi technologické výzvy patří zejména zefektivňování vývoje, automatizování vydávání komponent, digitalizace a zjednodušování vnitropodnikových procesů úzce souvisejících s populární DevOps
metodikou. GitOps přístup představuje plynulé rozšíření DevOps principů na efektivní nasazování aplikací či manažování infrastruktur.

Úvodní část přednášky je více teoretická a provedu Vás výhodami GitOps přístupu v souvislosti s příbuznými oblastmi jako jsou DevOps, Continuous Integration a Deployment (CI/CD) a Infrastructure as Code (IaC). Společně se proletíme historií nasazování komponent
s výhledem do budoucnosti. Zhodnotíme jednotlivé tooly, které se používají pro nasazování, z hlediska kompatibility s GitOps principy.

V druhé části prezentace se zaměříme detailněji na Flux CD, který používám pro kontinuální nasazování velké cloudové infrastruktury. Ukážeme si, jak Flux CD nasazuje aplikace, jak popsat rozsáhlou infrastrukturu a společně se naučíme řešit časté problémy, s nimiž se v praxi setkáte. Nezapomeneme ani na monitoring a grafické zobrazení infrastruktury.

Teoretický úvod

 • Proč GitOps? Jak GitOps souvisí s DevOps, IaC a CI/CD.
 • Deploymenty aplikací včera, dnes a zítra, aneb proč jsou některé tooly vhodnější než jiné.
 • Příklad použití: Nová generace OpenStack cloudu jinak a lépe nyní nad Kubernetes v duchu GitOps.

Zkušenosti s Flux CD

 • Flux CD architektura.
 • Jak správně popsat velkou infrastrukturu.
 • Jak se vypořádat s obvyklými praktickými problémy, které pro Vás Flux CD připravil.
 • Monitoring a vizualizace infrastruktury.
František Řezníček

František Řezníček

Cloud Enthusiast, e-INFRA CZ / Masarykova Univerzita

Po studiu se František zaměřil na vývoj digitálních integrovaných obvodů. Ve společnosti RedHat se věnoval kontrole kvality programů a vývoji testovacích nástrojů. Následně se našel v DevOps metodikách a pomohl ve společnosti Seznam.cz implementovat DevOps postupy a zefektivnit způsob nasazování komponent. Nyní v rámci e-INFRA CZ pomáhá rozvíjet cloudové služby pro podporu české i evropské vědy. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a investování.

LinkedIN

10:30 – 11:30

GitOps at scale - Jak se neztratit v komplexní konfiguraci

Jako nový přístup ke správě infrastruktury, GitOps se setkávalo a setkává s nedostatečně rozvinutou standardizací v některých aspektech. Jedním z nich jak vůbec reprezentovat oddělené varianty různých prostředí, nebo jak bezpečně izolovat podčásti infrastrutkury například pro self-service účely jednotlivých týmů.

Cílem přednášky bude probrat různé přístupy k modelování konfigurace, jak minimalizovat komplexitu kódu s rostoucí komplexitou infrastruktury, jak zvýšit transparentnost změn minimalistickým způsobem. Podíváme se krátce i na téma multi-tenantních clusterů, vhodné situace a možný způsob implementace.

Struktura GitOps konfigurace

  • Možné přístupy, výhody a nevýhody
  • Modelování většího množství variant prostředí

Transparentnost a Quality-of-life

Multi-tenancy

  • Motivace pro použití
  • Bezpečnost a izolace
Filip Milichovský

Filip Milichovský

Software Engineer

Software engineer v Pure Storage, Filip se zaměřuje na cloud-hosted SaaS produkty. Vybudoval a vedl velkou část CI/CD pipeliny v green-field teamu, silně podporoval deklarativní as-a-code přístupy na všech vrstvách produktu. Nyní aplikuje poznatky pro architekturu a implementaci sjednocené deployment platformy sdílené napříč business jednotkami.

LinkedIN

12:30 – 13:30

Terragrunt a Gitlab CI aneb jak si zjednodušit práci v týmu

Nejspíše každý již slyšel o Terraformu a spousta společností jej spokojeně využívá pro správu své cloudové infrastruktury. Terraform je bez pochyby skvělý nástroj, nicméně má svá omezení, a ne vždy je příjemné tato omezení řešit. Zde přichází na scénu Terragrunt - nástroj, který má za cíl tato omezení odstranit a rozšířit možnosti Terraformu.

V přednášce si nejprve v rychlosti řekneme, co je Terragrunt a jak řeší některá omezení Terraformu a zároveň si povíme jaké jsou jeho nevýhody. Následně se vrhneme na praktickou ukázku, kde si ukážeme, jak strukturovat konfiguraci Terragruntu pro několik prostředí a jak pracovat s vícero Terraform moduly. Ukážeme si také jak předávat proměnné všem modulům v daném prostředí a jak generovat části Terraform kódu, který se následně použije jako součást Terraform modulu. Součástí ukázky bude také použití Mozilla SOPS pro případy, kdy chceme mít některé citlivé proměnné uložené v git repozitáři.

V druhé části se podíváme na to, jak pracovat s Terragruntem v týmu lidí a jak pro takový tým využít Gitlab CI. Začneme jednoduchou pipelinou pro jednotlivé moduly a následně si ukážeme, jak využít parent/child pipeliny pro spouštění nad merge requestem a následně nad hlavní větví. Na konec, pokud čas dovolí, si ukážeme, jak využít Go knihovnu Terratest pro testování Terraform modulů v Gitlab CI.

Co je Terragrunt a jak řeší omezení Terraformu

Terragrunt v praxi

 • Struktura konfigurace aneb keep it DRY
 • Práce s Terraform moduly
 • Práce s proměnnými, jejich předávání a šifrování
 • Generování Terraform kódu

Gitlab CI

 • Setup a základní použití
 • Pokročilá funkcionalita a generování pipeline
 • Testování Terraform modulů pomocí Terratest
Michal Šťovíček

Michal Šťovíček

DevOps Engineer

Michal začínal jako Network Administrátor ve společnosti Casablanca INT, a postupně se přes pozici System Administrátora v Seznam.cz dostal na pozici Cloud Infrastructure Engineer v korporaci Gemalto (nynější Thales). V Gemaltu se zabýval především automatizací a správou cloudové infrastruktury v AWS pomocí několika různých nástrojů jako Terraform, Cloud Formation a Ansible a zároveň se poprvé setkal s Kubernetes, i když v podobě RedHat OpenShift. V současné době pracuje pro společnost Second Foundation a.s., kde budoval cloudovou infrastrukturu i fyzickou síť pro několikero kanceláří od doby založení společnosti až doposud. Zabývá se především automatizací a správou cloudové infrastruktury v Azure a AWS pomocí Terraformu, Terragruntu a zároveň se věnuje Kubernetes a všemu co s touto technologií souvisí.

 

LinkedIN

14:00 – 15:00

Automatizace prostředí pro vývojáře s ArgoCD a GitHub Actions

Jak dlouho vám trvá vytvoření nového prostředí pro vývojáře, testování nebo akceptaci? Kolik takových prostředí máte? Kolik času vám zabere jejich správa a změny v konfiguraci? Kolik kódu je k tomu potřeba? Co kdyby k tomu byla zapotřebí jenom trocha konfigurace a jedna dvě CI/CD pipeline?

V úvodu přednášky se podíváme na architekturu takových prostředí, jak je navrhnout, jak připravit kubernetes cluster a co všechno je možné poměrně jednoduše automatizovat skrze ArgoCD a Helm.

Ve druhé části si v rámci živého dema ukážeme vytvoření konfigurovatelného vývojářského (developer, preview), které existuje pouze po dobu vývoje a testování a pak si po sobě uklidí. Samozřejmostí je SSL, DNS, secret management, integrace ArgoCD (app of apps pattern, notifications) a github actions (docker build, push do registry), gitops deployment a to vše v prostředí kubernetes a AWS!

 

Proč a kdy se hodí?
Architektura dočasných prostředí
Příprava clusteru a automatizace

 • SSL, DNS, External secrets, AWS IAM

ArgoCD

 • app of apps pattern
 • application sets & generators
 • multiple sources ArgoCD application
 • notifications

Gitops s github actions a ArgoCD

Live demo

 • Ukázka workflow v GitHub Actions a ArgoCD
 • Aplikace změn v reálném čase pomocí ArgoCD
 • Parametrizace prostředí (helm values)
 • Monitoring a zpětná vazba pro vývojáře
Lukáš Beránek

Lukáš Beránek

Senior DevOps Engineer

Lukáš je Senior DevOps inženýr v Momence, kde přináší rozsáhlé zkušenosti od programování v PHP a vedení týmů v e-commerce po vlastní podnikání. Stal se nadšeným příznivcem DevOps, continuous delivery, bezpečnosti, navrhování inovativních řešení s využitím AWS a Azure a IaC nástrojů jako jsou Terraform, Helm a různé CI/CD nástroje; vývoje a nasazení aplikací ve škále pomocí Kubernetes a architektury mikroslužeb. Pracoval na projektech pro přední společnosti, včetně IBM, mezinárodní banky a automobilové společnosti, ale v současnosti se zaměřuje na startupy.

 LinkedIN

15:30 – 16:30

Manažovanie infraštruktúry pomocou Crossplane a ArgoCD

Nasadzovanie a manažment aplikácií využitím GitOps prístupu je dnes už vcelku známy pattern, ktorý si veľmi rýchlo získal obľubu vďaka svojim výhodám. Ako je to však s nasadzovaním a správou infraštruktúry? Vieme GitOps prístup uplatniť aj na tejto úrovni? Vďaka využitiu kombinácie Crossplane a ArgoCD toolov to možné je! Počas prezentácie sa spoločne pozrieme na to, čo vlastne Crossplane je, ako funguje, aké sú jeho výhody a nevýhody a skúsime sa zamerať na zásadné rozdiely s Terraformom, ktorý je dnes jeden z najznámejších toolov pre správu infraštruktúr. V druhej časti prednášky si na praktickom príklade ukážeme ako vieme dynamicky nasadzovať a spravovať infraštruktúru využitím Crossplanu a ArgoCD.

O Crossplane

 • princíp fungovania
 • výhody a nevýhody
 • porovanie s Terraformom

Crossplane + ArgoCD

 • Prečo je to dobrá kombinácia a ako to spolu funguje

GitOps live demo

 • Nasadenie infraštruktúry
 • Nasadenie demo aplikácie spolu s jej infraštruktúrnymi závislosťami
Jaroslav Vojtek

Jaroslav Vojtek

Senior DevOps/Cloud Platform Engineer

Ako Senior DevOps/Platform Cloud Engineer sa Jaroslav v Labyrinth Labs zameriava najmä na automatizáciu a cloudovú infraštruktúru. Za posledných 5+ rokov pracoval na viacerých zaujímavých projektoch, pri ktorých mal na starosti celý vývoj cloudovej infraštruktúry pričom využíval Terraform ako IaC. Špecializuje sa na kontajnerizáciu workloadov bežiacich na Kubernetes platforme, má skúsenosť s písaním helm charts a budovaním kompletných CI/CD pipelines pre zákazníkov. Taktiež mu nie je cudzia implementácia observability riešení pre zákazníkov, pri čom využíva najmä Grafana/Prometheus/Loki tool stacks. 

Registrační formulář

* Povinné pole

Proč se přijít podívat?

 • Povíme si rychlí základ ke GitOpsu a ukážeme tooly, které a jak využívat.
 • Rozkryjeme si modelové konfigurace ve vazbě na minimalizaci komplexity kódu.
 • Ukážeme si pokročilou funkcionalitu, generování pipeline a testování Terraform modulů pomocí Terratest.
 • Předvedeme Vám živé demo k vytvoření konfigurovatelného vývojářského (developer, preview), které existuje pouze po dobu vývoje a testování a pak si po sobě uklidí
 • Na konkrétním příkladě Vám ukážeme, jak dynamicky nasazovat a spravovat infrastrukturu s využitím frameworku Crossplane.

Storno podmínky

Registrace na konferenci je závazná a její storno je možné "bezplatně" pouze písemnou formou prostřednictvím e-mailu a to nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením konference.

Odstoupí-li/stornuje-li účastník konference registraci v termínu kratším než 14 kalendářních dní před zahájením konference, vyhrazuje si organizátor vůči účastníkovi právo na zaplacení storno poplatku v plné výši hodnoty vstupenky.

Děkujeme za pochopení

Jak se k nám dostanete

Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1

Vaše cílová stanice vlakem, metrem a tramvají je Hlavní nádraží.

Autem

Automobil doporučujeme zanechat na P+R. V okolí jsou modré a fialové parkovací zóny se standardním parkovácím ceníkem.

Tram

Zastávka Opletalova, Praha

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace