Garantované kurzy - říjen, listopad, prosinec

5/11/2019

Zdroj: Katalog kurzů

Na následujících kurzech Vám ještě držíme místo...

Open source, Dev&test, Atlassian


Jenkins Advanced - 18.-20.11.2019
Apache Spark - od jednoduchých transformací po vysoce výkonné joby - 21.-22.11.2019
Monitoring pomocí metrických dat - 25.-26.11.2019
Rest API Design - 27.-28.11.2019 ENG
Kubernetes - 02.- 03.12.2019
Spravujte identity na Linuxu pomocí FreeIPA - 03.-04.12.2019
Test Management - 03.- 04.12.2019, 12.-13.02.2020
Terraform a Packer - jednotná správa vašich cloudů - 04.-05.12.2019
Elasticsearch - 05.- 06.12.2019
Zabbix Advanced - 05.- 06.12.2019
Microservices workshop - 12.-13.12.2019
Apache Spark for Data Engineers - Advanced Optimizations -  13.12.2019

 

Amazon Web Services

Deep Learning on AWS – 15.11.2019 ENG - NEW!
Developing on AWS - 03.–05.12. 2019 ENG
AWS Technical Essentials – 02.12.2019 ENG
Architecting on AWS - 03.-05.12.2019 ENG
  

Red Hat/JBOSS