Jak fungujeme

 

Storno podmínky

 

1. Účastník kurzu je oprávněn kdykoli od studia písemně odstoupit, ale jen s předchozím písemným souhlasem plátce, který je povinen se k úkonu odstoupení připojit; bez souhlasu plátce je odstoupení posluchače neúčinné a neplatné.

2. Odstoupí-li účastník od kurzu v termínu kratším než 14 dní před zahájením kurzu, má dodavatel právo vůči odběrateli a plátci jako solidárním dlužníkům na zaplacení 100 % ceny studia jako částky odpovídající nákladům na zajištění studia. Po vzájemné dohodě v odůvodněných případech dodavatel může účastníkovi kurzu nabídnout náhradní termín uhrazeného školení, který již účastník může absolvovat bez dalších poplatků.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo před plánovaným školením změnit termín konání školení, pokud k tomu má vážné technické či organizační důvody.

4. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nezaplatí-li mu uchazeč nebo vedlejší účastník řádně a včas jakékoli z plnění, na něž mu vznikl nárok. Vedlejší účastník není oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

  

Občerstvení

 

Každý účastník má nárok na občerstvení, včetně nápojů. Nabízíme sladký a slaný snack. Protože víme, že pro činnost Vašeho mozku je důležitá kvalita stravy, volíme zdravá, pestrá a chutná jídla.

V nabídce snacků od této společnosti naleznete Tramezzino sendviče, dezerty, saláty a jednohubky (canapés) z těch nejlepších dostupných surovin. Všechny nabízené produkty jsou vlastnoručně připravovány s využitím domácích dresinků, kvalitních ingrediencí a s důrazem na maximální čerstvost. Více informací o občerstvení najdete na webových stránkách Apetit Praha.

Místo obědů dostane každý účastník stravenku a sám si může v době přestávky na oběd zvolit, kde bude chtít jíst. 

 

Školicí prostory

 

Naše kurzy probíhají v učebnách na Praze 7 a v Bratislavě, v dosahu MHD a s možností blízkého ubytování. V Praze v prostorách mateřské společnosti Servodata a v Bratislavě pak v Business Centru Aruba, kde rovněž sídlí slovenská pobočka naší mateřské společnosti Servodata. Učebny jsou vybaveny nejmodernější výpočetní technikou. V učebnách je k dispozici 5 -12 pracovišť tak, aby každý účastník měl prostor pro samostatnou práci. Všechny učebny jsou v teplém období klimatizovány a disponují možností pohodlného parkování. Všichni účastníci mají k dispozici výkonné pracovní stanice značek DELL Optiplex včetně velkoformátových širokoúhlých LCD monitorů. Všechny učebny jsou taktéž vybaveny datovými projektory a vlastní gigabitovou uzavřenou ethernetovou sítí. Prostory jsou pokryty WIFI sítí s možností přístupu k internetu.

 

 

Možnosti ubytování

 

V blízkosti školicího střediska na Praze 7

 

V blízkosti školicího střediska v Bratislavě