Důležité sdělení k situaci ohledně koronaviru

9/3/2020

Vážení,
na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a v souvislosti s aktuálním vývojem situace týkající se koronaviru Vám sdělujeme, že na školení nepřijímáme účastníky ze zahraničí (nejen z rizikových oblastí) vyjma účastníků žijících v České republice (kteří v nedávné době nikam necestovali). Stejně tak naši lektoři minimálně během posledních 14 dnů necestovali do zahraničí, nikdo z nás nebyl v infikovaných oblastech. V této souvislosti prověřujeme taktéž u účastníků našich kurzů a Morning Talks, zda se nepohybovali v zahraničí, zejména v některé z rizikových oblastí. Za rizikové oblasti považujeme: Čínu, Jižní Koreu, JV Asii, Itálii, Francii, Velkou Británii a Irán.


Nikdo vracející se z rizikových oblastí nemůže bohužel po dobu 14 dnů od návratu vstoupit do naší budovy. V případě jakékoli neodkladné záležitosti nebo nejistoty ohledně tohoto požadavku či vymezení rizikových oblastí nás prosím nejprve kontaktujte telefonicky, věříme, že dokážeme najít alternativní řešení tak, abychom neohrozili naši vzájemnou spolupráci a nedošlo k újmě na zdraví nikoho ze zúčastněných. Kurzy a Morning Talks u nás nadále probíhají, Vaše registrace tak budeme řešit individuálně dle Vaší cestovní anamnézy a aktuální situace.

 Team DataScriptu