Jak řídit agilní projekty a být agilní firma pomocí frameworku SAFe

Agilní řízení projektů není jen o tom, že děláme standupy a máme SCRUM Mastera. Cílem této přednášky je vysvětlit, že KAŽDÝ člen organizace, ano i VY, se musí aktivně podílet na agilním řízení projektu. Agilita totiž není jen „buzzword“, ale styl pracovní kultury, myšlení a návyků, které umožňují tolik potřebnou zpětnou vazbu pro zákazníka. Každá firma má vlastní styl řízení projektů a organizace práce. Agilní framework Scaled Agile Framework (zkráceně SAFe) však nastavuje fundamentální principy řízení organizace a týmů tak, aby business agilita nebyl pouze prázdný pojem. Vysvětlíme si, co je „business agilita“ a jaké základní principy vedou k jejímu dosažení.

Přednáška poskytuje nejen úvod do frameworku SAFe, ale hlavně základní informace o agilní kultuře a jejím obsahu. Přemýšlet agilně musí opravdu každý zaměstnanec ve firmě. Organizace je totiž agilní jen tak jako její nejméně agilní článek. Během přednášky si ukážeme případové studie o tom, jak framework SAFe pomohl v jiných velkých organizacích a jakých výsledků bylo dosaženo.

 

  • Proč vést projekty/produkty agilně?
  • Co je to Business Agilita a jak jí dosáhnout?
  • Představení Scaled Agile Framework (SAFe).
  • 7 klíčových agilních kompetencí organizace.
  • Jak agilně plánovat velké projekty?
  • Případové studie z velkých aplikací SAFe.

 

Prezentující: Ing. Martin Popelák

Martin Popelák je již více než deset let lektorem a koučem agilních školení a workshopů a má praktické zkušenosti z mnoha firem z České republiky i ze zahraničí. Jeho hlavní předností je umění propojit vykládanou látku s příklady z praxe, působí totiž jako agilní kouč ve společnosti Siemens PLM, kde se podílí na agilní transformaci organizace s více než 2 000 zaměstnanci. Martin je školitelem kurzů společnosti SCALED AGILE, je držitelem certifikace SAFe® Program Consultant, která mu umožňuje vyučovat certifikační kurzy frameworku SAFe. Martin byl hlavním lektorem více než 100 různých agilních kurzů a velmi rád pomáhá firmám v agilním vzdělávání a zlepšování agilních procesů. Martin studoval v USA, takže školení mohou probíhat v českém i v anglickém jazyce. 

 

Místo konání: DataScript s.r.o. (areál Classic 7, BUDOVA C.), Jankovcova 1037/49, Praha 7

Jak se na snídani dopravit? 

Doporučujeme využít hromadnou dopravu.

  • Tramvají: Ortenovo náměstí nebo Maniny
  • Autem - v okolí školícího střediska jsou modré parkovací zóny (ul. Jankovcova parkovací hodiny 15,-/hod.)


Těšíme se na Vaši účast, team DataScriptu


Podmínky registrace

Podmínkou bezplatné účasti na našich snídaních je uvedení Vaší společnosti, jmenného emailu a platného telefonního čísla. V opačném případě si vyhrazujeme právo Vaši účast odmítnout.

Bezplatně registrovat na Morning Talks

Kurzy
Submit
* Povinné pole