Kurzy a certifikace Open Source

Cloud

CI/CD: end-to-end řešení pro on premise aplikace

34.000 CZK

Cena (bez DPH)

Days2
26. 10.27. 10. 2023
virtual
ENG
7. 12. 8. 12. 2023
virtual
CZ

Kurz si klade za cíl podrobně popsat vytvoření kompletního DevOps stacku na ARM64 platformě a předvést jeden z mnoha způsobů instalace a využití vybraných CI/CD nástrojů a ekosystému služeb potřebných
pro provoz a správu aplikací. Kurz se zaměřuje na build, nasazení modelové cloud-native GO aplikace ze zdrojového kódu, přes build a deployment v rámci několika prostředí a následný monitoring.
Součástí kurzu je i popis ARM64 platformy a multiplatformního buildu image. Popisované aplikace a principy nejsou striktně vázané na ARM64, ale lze je bez problémů použít i na platformě x86-64.

Cílová skupina

 • členové Dev/Ops týmů
 • vývojáři
 • kdokoliv, kdo chce začít s DevOps a pochopit základní principy

 Cíle kurzu

 • ARM64 platformou a multiplatnformními buildy
 • vybraným CI nástrojem
 • vybraným CD nástrojem
 • vybranými komponentami DevOps stacku (artifact- a image repository, vault, ...)
 • problematikou správy aplikací a jejich monitoringem
 • pokročilé nastavení monitorovacích nástrojů
 • distribuovaným trasováním

Garant kurzu

 ADAM MORÁVEK

Adam Morávek pracuje ve společnosti Trask solutions, a.s. jako integrační vývojář, DevOps inženýr a solution architekt na projektech v bankovním prostředí. Dlouhodobě se zajímá o kontejnerizaci aplikací a DevOps na platformách Kubernetes a OpenShift. V poslední době se zároveň věnuje projektu vývoje mikrodatacenter založených na platformě ARM64 ve společnosti EdgeClusters s.r.o.

Osnova

 Úvod

- Cíle kurzu
- Představení EdgeClusters
- Představení Taikun
- Úloha automatizace
- Automatizace není jen CI/CD
- Multiplatformní architektura
- Proč vlastně? (edge)

I. Platforma ARM64

1. Proč ARM64, představení platformy
2. Muti-arch
3. Způsoby buildu multi-arch image
4. Mechanismus získávání multi-arch image z registry

II. Rychlé představené cloud-native Java aplikace

1. Co to je cloud-native?
2. Proč Java - výhody, nevýhody v cloud-native prostředí (a jejich řešení)
3. Rychlé představení modelové aplikace
4. Požadavky na cloud-native aplikaci

III. ArgoCD deployment

1. Představení ArgoCD
2. Příklad ArgoCD deploymentu na vybrané komponentě DevOps stacku 

IV. Základní CI/CD komponenty a jejich funkce

1. Git a jeho role
   1.1 GitFlow
   1.2 Vybrané git CLI operace s příklady
      2.1 config, init, clone, add, commit, diff, push, pull, status, log, checkout, branch, stash, merge, tag, revert, rebase, cherry-pick, reset
   1.3 Role Webhooků
   1.4 Pull requesty a jejich schvalování
   1.5 Příklady použití & workshop
      - příklady použití vybraných git operací na modelovém příkladu
      - příklad nastavení webhooků
      - příklad podmíněného pull-requestu
   1.6 GitOps

2. Keycloak

2.1 Instalace a základní administrace
2.2 Konfigurace SSO ve vybraných aplikacích

3. Artifact repository

   3.1 Interní organizace
   3.2 Metadata
   3.3 Podepisování artefaktů
   3.4 Instalace a nastavení pomocí ArgoCD
   3.5 Příklady použití & workshop
      - nastavení interní organizace
      - virtuální repository

4. Image registry

   4.1 Harbor
   4.2 Podepisování image
   4.3 Bezpečnostní scany
   4.4 Registry mezi dodavetelem a zákazníkem - typické problémy
   4.5 Instalace a nastavení pomocí ArgoCD
   4.6 Příklady použití & workshop
      - základní nastavení
      - robotické účty
      - image scan

5. Helm

   5.1 Základní principy
   5.2 Helm registry (chart repo vs OCI)
   5.3 Helm CLI
   5.4 Závislosti
   5.5 Příklad

6. HashiCorp Vault - místo pro citlivá data

   6.1 Architektura a funkce
   6.2 Instalace a nastavení pomocí ArgoCD
   6.3 Využití v aplikacích
   6.4 Příklady použití & workshop
      - nastavení a vložení citlivých údajů
      - nastavení jako CA
      - příklad získání citlivých údajů v podu

7. CI nástroj

   7.1 GitHub Actions - architektura a principy
   7.2 Instalace self-hosted runneru
   7.3 Příklady použití & workshop
      - nastavení
      - příklad buildu aplikace
      - integrace s Artifactory, Vault a Harbor

8. CD nástroj

   8.1 ArgoCD - instalace a nastavení
   8.2 ArgoCD ApplicationSet
   8.3 Příklady použití & workshop
      - příklad deploymentu demo aplikace
      - nastavení projektů a oprávnění
      - multicluster instalace

V. Monitoring, sběr logů a trasování

1. Monitoring

   1.1 Metriky
   1.2 Prometheus
   1.3 Alerting
   1.4 Grafana and dashboardy
   1.5 Instalace a nastavení pomocí ArgoCD
   1.6 Příklady použití & workshop
      - nastavení dashboardů
      - testování altertů

2. Sběr logů

   2.1 loki
   2.2 Instalace a nastavení pomocí ArgoCD
   2.3 Příklady použití & workshop
      - způsoby hledání příčin problémů

3. OpenTracing

   3.1 Instalace a nastavení pomocí ArgoCD
   3.2 Požadavky na aplikace
   3.3 Příklady použití & workshop
      - příklad trasování pomocí Jaeger

Předpoklady na účastníka

 • základní znalost Docker a Kubernetes
 • základní práce s Linux konzolí (bash)

Požadavek na BYOD

 • počítač s jakýmkoliv OS (Linux, Windows, OS X) v podporované verzi
 • SSH klient

 

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole

Recenze

Radek Maňásek
27. 6. 2022
Myslím že jako devOps cloud vývojář uplatním přehled témat a technologií které jsou obsahem tohoto školení. Nápady mohu rovnou aplikovat při své práci. Radek Maňásek, Thales
Marek Uher
24. 6. 2022
Školení CI/CD: end-to-end řešení pro on premise aplikace přináší celou řadu zajímavých informací nejen k problematice CI/CD, ale i k nasazení cloudových aplikací v multi-arch prostředích. Školení probíhá přehlednou a srozumitelnou formou a školení jednoznačně doporučuji. Marek Uher, T-Mobile
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace