Kurzy a certifikace Microsoft

Azure

MOCAZ-303 - Microsoft Azure - architektura cloudových řešení

42.500 CZK

Cena (bez DPH)

Days5

Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s možnostmi velké škály služeb a technologií a jejich vzájemné spolupráce a integrace.

Osnova kurzu

 • Přehled Azure Active Directory (AAD)
 • Uživatelé a skupiny
 • Domény a vlastní domény
 • Azure AD Identity Protection
 • Podmíněné řízení přístupu
 • Varování o podvodech při MFA
 • Možnosti výjimek
 • Účty návštěv v Azure AD
 • Důvěryhodné IP adresy
 • Správa více adrasářů Azure AD
 • Instalace a nastavení Azure AD Connect
 • Synchronizace hesel a technologie Password Writeback
 • Sledování zdravotního stavu synchronizace
 • Párování virtuálních sítí
 • Nasazení VNet párování
 • Volba parametrů virtuálních počítačů
 • Vysoká dostupnost
 • Vyhrazení Azure hostitelé
 • Technologie škálování
 • Šifrování pomocí Azure Disk Encryption
 • Rozkládání zátěže pomocí Azure Load Balancer
 • Nasazení Application Gateway
 • Porozumnění Web Application Firewall
 • Technologie Azure Firewall
 • Nasazení Azure Front Door
 • Nasazení Azure Traffic Manager
 • Bezpečnostní skupiny sítí
 • Bezpečnostní skupiny aplikací
 • Nasazení Azure Bastion
 • Účty úložišť
 • Blob storage
 • Zabezpečení úložišť
 • Správa parametrů úložišť
 • Přístup k blobům a frontám pomocí AAD
 • Tabulky účtů úložišť
 • Výběr vhodného CosmoDB API
 • Nastavení parametrů SQL databáze
 • Využití SQL spravovaných instancí
 • Vysoká dostupnost Azure SQL databází
 • Šablony správce Azure prostředků
 • Vytváření šablon virtuálních počítačů
 • Volba umístění nových prostředků
 • Šablony virtuálních disků
 • Nasazení VM ze šablony
 • Automatizační knihovny
 • Vytváření skupiny, pronájmy a skupiny prostředků
 • Řízení přístupu pomocí rolí (RBAC)
 • Vlastnosti rolí v RBAC modelu
 • Přehledy Azure AD přístupu
 • Politiky přístupu
 • Technologie Azure Blueprints
 • Klíčový trezor
 • Spravované identity
 • Migrace počítačů pomocí technologie Azure Migrate
 • Migrace z VMWare bez instalovaného agenta
 • Migrace z VMWare s pomocí instalovaného agenta
 • Zálohování v Azure Backup
 • Možnosti obnovy lokalit Azure-to-Azure
 • Aktualizace software pomocí Azure Update Management
 • Azure kontejnery
 • Nastavení služeb Azure Kubernetes
 • Možnosti Azure App Services
 • Vytváření App Service Web App pro kontejnery
 • Síťové prostředky pro App službu
 • Časové sloty nasazení
 • Využití logických aplikací
 • Využití Azure Functions
 • Sledování bezpečnosti Azure infrastruktury
 • Nástroj Azure Monitor
 • Nástroj Azure Workbooks
 • Varovná hlášení v nástroji Azure Alerts
 • Možnosti Log Analytics
 • Nástroj Network Watcher
 • Sledování zdravotního stavu Azure služeb
 • Sledování nákladů
 • Nástroj Azure Application Insights
 • Propojení sledovacích technologií

Předpokládané vstupní znalosti

 • Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích i v cloudovém prostředí
 • Samostatná praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu

Studijní materiály

 • Elektronická verze originálních studentských materiálů firmy Microsoft v anglickém jazyce (Digital MOC)
 • Studentské materiály obsahují pracovní knížku v elektronické podobě s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
 • Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály. Pakliže materiály na daný kurz má již k dispozici z dřívějška, nemusí si je nutně znovu zakupovat

Příprava k certifikačním zkouškám

 • U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
 • Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
 • Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
 • MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
 • Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace