Kurzy a certifikace Microsoft

Azure

MOCAZ-303 - Microsoft Azure - architektura cloudových řešení

42.500 CZK

Cena (bez DPH)

Days5
8. 11.12. 11. 2021
Praha
CZ
21. 2.25. 2. 2022
Praha
CZ
6. 6.10. 6. 2022
Praha
CZ

Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s možnostmi velké škály služeb a technologií a jejich vzájemné spolupráce a integrace.

Osnova kurzu

 • Přehled Azure Active Directory (AAD)
 • Uživatelé a skupiny
 • Domény a vlastní domény
 • Azure AD Identity Protection
 • Podmíněné řízení přístupu
 • Varování o podvodech při MFA
 • Možnosti výjimek
 • Účty návštěv v Azure AD
 • Důvěryhodné IP adresy
 • Správa více adrasářů Azure AD
 • Instalace a nastavení Azure AD Connect
 • Synchronizace hesel a technologie Password Writeback
 • Sledování zdravotního stavu synchronizace
 • Párování virtuálních sítí
 • Nasazení VNet párování
 • Volba parametrů virtuálních počítačů
 • Vysoká dostupnost
 • Vyhrazení Azure hostitelé
 • Technologie škálování
 • Šifrování pomocí Azure Disk Encryption
 • Rozkládání zátěže pomocí Azure Load Balancer
 • Nasazení Application Gateway
 • Porozumnění Web Application Firewall
 • Technologie Azure Firewall
 • Nasazení Azure Front Door
 • Nasazení Azure Traffic Manager
 • Bezpečnostní skupiny sítí
 • Bezpečnostní skupiny aplikací
 • Nasazení Azure Bastion
 • Účty úložišť
 • Blob storage
 • Zabezpečení úložišť
 • Správa parametrů úložišť
 • Přístup k blobům a frontám pomocí AAD
 • Tabulky účtů úložišť
 • Výběr vhodného CosmoDB API
 • Nastavení parametrů SQL databáze
 • Využití SQL spravovaných instancí
 • Vysoká dostupnost Azure SQL databází
 • Šablony správce Azure prostředků
 • Vytváření šablon virtuálních počítačů
 • Volba umístění nových prostředků
 • Šablony virtuálních disků
 • Nasazení VM ze šablony
 • Automatizační knihovny
 • Vytváření skupiny, pronájmy a skupiny prostředků
 • Řízení přístupu pomocí rolí (RBAC)
 • Vlastnosti rolí v RBAC modelu
 • Přehledy Azure AD přístupu
 • Politiky přístupu
 • Technologie Azure Blueprints
 • Klíčový trezor
 • Spravované identity
 • Migrace počítačů pomocí technologie Azure Migrate
 • Migrace z VMWare bez instalovaného agenta
 • Migrace z VMWare s pomocí instalovaného agenta
 • Zálohování v Azure Backup
 • Možnosti obnovy lokalit Azure-to-Azure
 • Aktualizace software pomocí Azure Update Management
 • Azure kontejnery
 • Nastavení služeb Azure Kubernetes
 • Možnosti Azure App Services
 • Vytváření App Service Web App pro kontejnery
 • Síťové prostředky pro App službu
 • Časové sloty nasazení
 • Využití logických aplikací
 • Využití Azure Functions
 • Sledování bezpečnosti Azure infrastruktury
 • Nástroj Azure Monitor
 • Nástroj Azure Workbooks
 • Varovná hlášení v nástroji Azure Alerts
 • Možnosti Log Analytics
 • Nástroj Network Watcher
 • Sledování zdravotního stavu Azure služeb
 • Sledování nákladů
 • Nástroj Azure Application Insights
 • Propojení sledovacích technologií

Předpokládané vstupní znalosti

 • Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích i v cloudovém prostředí
 • Samostatná praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu

Studijní materiály

 • Elektronická verze originálních studentských materiálů firmy Microsoft v anglickém jazyce (Digital MOC)
 • Studentské materiály obsahují pracovní knížku v elektronické podobě s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
 • Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály. Pakliže materiály na daný kurz má již k dispozici z dřívějška, nemusí si je nutně znovu zakupovat

Příprava k certifikačním zkouškám

 • U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
 • Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
 • Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
 • MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
 • Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace