Kurzy a certifikace IT Management & Analysis

Vše

Příprava na zkoušku OCEB 2 Business Advanced

18.000 CZK

Cena (bez DPH)

Days2

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™2 – Business Advanced. Kurz je vedený jako příprava na složení nejvyšší úrovně certifikační zkoušky OCEB2, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku, které se zaměřují především na využití procesního řízení a automatizace procesů v korporátním prostředí a v prostředí eGovernmentu. Od znalosti a schopnosti modelovat a automatizovat dílčí procesy se posunete k hlubšímu porozumění širších souvislostí zajišťování shody s korporátními politikami, regulatorními požadavky a cíli organizace, při současném eliminování identifikovaných rizik v rámci zavádění procesního řízení.

Cílová skupina

 • business analytici a konzultanti
 • procesní analytici a konzultanti
 • enterprise/business architekti
 • IT architekti
 • SW analytici
 • techničtí konzultanti implementující SW nástroje pro automatizaci business proces
 • metodici procesního řízení v nejrůznějších organizacích (podniky, veřejná správa, nevládní organizace)
 • projektoví manažeři
 • učitelé vysokých škol, kteří přednášejí související disciplíny
 • každý, kdo má zájem o procesní řízení a jeho hlubší poznání, nebo si chce zvýšit svou odbornou kvalifikaci

Cíle kurzu

Cílem kurzu je připravit účastníky na složení uvedené certifikační zkoušky a obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM.

Osvojíte si nejpoužívanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 2.0. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace procesů i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Připravit účastníky na certifikační zkoušku OCEB 2 Business Advanced

  

Osnova

 • Procesní řízení v návaznosti na zajišťování cílů organizace, vedení BPM programů
 • Modelování rozsáhlých procesů v BPMN 2.0, hierarchizace a dekompozice při návrhu procesních modelů
 • Procesní řízení jako klíčový nástroj GRC (Governance, Risk and Compliance) – nastavování politik pro řízení procesů, analýza a management rizik a dosahování a prokazování shody s cíli a požadavky organizace
 • Pokročilý management změn
 • Zajišťování kvality, Six Sigma, LEAN – pokročilé metody a techniky
 • Na detailní osnově se aktuálně pracuje

 

Předpoklady na účastníka

 • Znalost anglického jazyka (Pozn.: kurz je veden buď v anglickém, nebo v českém jazyce, vždy ale pracujeme s anglickou terminologií, protože zkouška OCEB 2 Business Advanced je dostupná pouze v angličtině).
 • Platný certifikát OMG Certified Expert in BPM™2 – Business Intermediate

 

Technické požadavky

 • Webový prohlížeč
 • Možnost spustit/instalovat neplacenou aplikaci pro modelování procesů (Camunda/ARIS Express)
 • Po dohodě s lektorkou je možné pro modelování procesů použít i vlastní licenci nebo trial verzi aplikace SPARX Enterprise Architect verze 14 a vyšší, případně jiné podobné aplikace podporující analytické modelování procesů v BPMN 2.0.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace