Nové povinnosti v ochraně osobních údajů a jak se na ně účinně připravit (GDPR)

Na co se můžete těšit:

 • zjistíte, co je nového a co zůstalo při starém
  dosavadní právní úprava
  kontinuita a změny oproti dosavadní právní úpravě

 • dozvíte se, zda se vás nové povinnosti týkají
  věcná, osobní, místní a časová působnost nařízení

 • získáte přehled o nových povinnostech
  souhlas se zpracováním osobních údajů
  rozhodování výhradně na základě automatizovaného zpracování
  právo být zapomenut
  právo na portabilitu
  vedení záznamů o všech činnostech zpracování údajů
  povinnost předchozí konzultace s orgánem dozoru

 • dozvíte se, kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů, jaké jsou jeho úkoly a jaké jsou požadavky na výkon této funkce
  úkoly pověřence
  postavení pověřence – nezávislost, zdroje
  kvalifikace

 

Prezentující: Stanislav Klika

Stanislav pracuje pro BDO jako senior manažer od roku 2016 a zaměřuje se na vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů. Stanislav získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřní kontroly a interního auditu jako tvůrce právních předpisů týkajících se vnitřní kontroly a interního auditu. Stanislav se také podílel na projektech zahrnujících provádění kontrolního rámce Solvency II. Stanislav získal profesionální zkušenosti s interním auditem jako specialista interního auditu a vedoucího útvaru interního auditu. Stanislav Klika je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
 

Místo konání: DataScript s.r.o. (areál Classic 7, BUDOVA C.), Jankovcova 1037/49, Praha 7

Jak se na snídani dopravit? 

Doporučujeme využít hromadnou dopravu.

 • Tramvají: Ortenovo náměstí nebo Maniny
 • Autem - v okolí školícího střediska jsou modré parkovací zóny (ul. Jankovcova parkovací hodiny 15,-/hod.)

 

Těšíme se na Vaši účast, team DataScriptu

Podmínky registrace

Podmínkou bezplatné účasti na našich snídaních je uvedení Vaší společnosti, jmenného emailu a platného telefonního čísla. V opačném případě si vyhrazujeme právo Vaši účast odmítnout.

Bezplatně registrovat na Morning Talks

Kurzy
Submit
* Povinné pole