Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Specializované kurzy

Základy statistiky pro průmysl

12.400 CZK
Days2

Je známým faktem, že aplikace statistických metod v procesu výroby vede ke snížení variability měřených parametrů a zefektivnění výroby, a proto je tento kurz je pro Vás dobrým začátkem. Kurz je určen všem, kteří chtějí používat statistické metody v oblasti řízení kvality a průmyslu vůbec. Cílem dvoudenního kurzu je seznámit se od základu s filozofií statistického zpracování dat v průmyslu, důraz je také kladen na grafické možnosti systému TIBCO Statistica (přečtěte si také naše články z Řízení kvality).


Cílová skupina

 • Úplní začátečníci
 • Všichni, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat a to především ty z oblasti výroby
 • Pracovníci výroby, kteří potřebují pravidelně/nepravidelně vyhodnocovat svá data
 • Pracovníci, kteří potřebují najít vlivné faktory na sledovaný parametr (například z výroby)
 • Pracovníci, kteří potřebují zpracovávat obchodní data (najít závislosti, pokročilou vizualizaci apod.)
 • Pracovníci, kteří potřebují začít s analýzou dat.


Cíle kurzu

 • Seznámit s filozofií statistického zpracování dat v průmyslu.
 • Naučit se vhodně vizualizovat data.
 • Naučit se předpřipravit data pro analýzu.
 • Naučit se základní statistické metody.
 • Naučit se pracovat v softwaru TIBCO Statistica.


Osnova

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy obsluhy programu TIBCO Statistica
  • Seznámení s prostředím TIBCO Statistica
  • Načtení dat, různé typy výstupů, získání dat z databáze
  • Možnosti grafických výstupů  
 • Kontrola kvality dat 
  • Čištění dat
  • Odlehlé hodnoty
 • Porozumění datům 
  • Box-Coxova transformace
  • Paretova analýza
 • Úvod do analýzy dat 
  • Co je to statistická analýza dat
  • Hlavní myšlenka statistické analýzy dat
 • Popisná statistika  
  • Typy rozdělení proměnných
  • Číselné charakteristiky rozdělení proměnných, grafické znázornění
  • Normální rozdělení a ověření normality dat 
 • Testování hypotéz 
  • Úvod do testování hypotéz
  • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků  
 • Vybrané statistické metody 
  • Přehled některých základních testů a příklady jejich použití
  • Korelační analýza
  • Základní regulační diagramy
  • Úvod do časových řad


Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.


Předchozí kurzy

Tento kurz je úvodním kurzem do problematiky.


Navazující kurzy

Účastníky mohou zajímat kurzy:

Základy Lean Six Sigma,

Six Sigma Green Belt.

 

Pokročilé úlohy z průmyslového prostředí se dají řešit skrz data mining, tedy

Data mining (dvoudenní varianta) nebo Data mining (třídenní varianta).

 

Pokud může automatizace postupů zjednodušit některé z procesů,pak je vhodné absolvovat kurz:

Data mining v praxi v prostředí Workspace (je samostatně nebo součástí kurzu Data mining (třídenní varianta)).


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

 

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole