Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Základní kurz statistiky II

12.900 CZK
Days2

Kurz je zaměřen zejména na obecné lineární modely (vícerozměrná regrese, analýza rozptylu) a na možnosti nelineárního modelování. Všechny probírané metody jsou procvičeny na konkrétních příkladech, vše s důrazem na praktické použití daných metod a interpretaci výsledků. Kurz je rovněž vhodný pro uživatele systému TIBCO Statistica, kteří se chtějí podrobněji seznámit s modulem STATISTICA Pokročilé lineární a nelineární modely.


Cílová skupina

 • Zájemce, kteří si chtějí rozšířit své základní statistické vzdělání.
 • Absolventi kurzu Základní kurz statistiky I či Statistika v lékařství I.
 • Všechny, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat.
 • Vědečtí pracovníci, kteří si chtějí ujasnit své postupy.


Cíle kurzu

 • Rozšířit si své Naučit se základní postupy, jak správně předpřipravit svá data pro analýzu.
 • Naučit se vytvářet modely typu „Co se stane, když…“, tedy regresní metody pro nejrůznější situace.
 • Získat přehled v úlohách regresních, úlohách analýzy rozptylu a vícerozměrných metodách.
 • Naučit zpracovávat samostatně svá data v softwaru TIBCO Statistica pomocí odučených metod.


Osnova

Úvod

  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy 

Zpracování a příprava dat 

  • Filtrování
  • Zpracování chybějících dat 

Regresní analýza 

  • Korelační analýza
  • Lineární regresní modely
  • Nelineární regresní modely
  • Logistická regrese
  • Analýza kovariance 

Analýza rozptylu  

  • Vícefaktorová ANOVA
  • ANOVA pro opakovaná měření
  • Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA) 

Úvod do vícerozměrných statistických metod  

Úvod do časových řad  

 

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows, kurz volně navazuje na Základní kurz statistiky I. Absolvování Základního kurzu statistiky I není podmínkou.


Předchozí kurzy

Vhodné je absolvovat následující kurz, nicméně to není podmínkou:

Základní kurz statistiky I.


Navazující kurzy

Navazujícími kurzy mohou být například kurzy, které rozšiřují a doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

Vícerozměrné statistické metody,

Časové řady a predikce,

Analýza rozptylu,

Regresní analýza, Logistická, multinomická a ordinální regrese.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole