Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Základní kurz statistiky I

12.400 CZK
Days2

Základní kurz statistiky I Vám zprostředkuje pohled do světa statistických analýz. Cílem kurzu je naučit se efektivně získávat informace z dat a porozumět filozofii statistického zpracování dat. V úvodu jsou účastníci seznámeni s principy používání programu TIBCO Statistica, obsluhou jeho jednotlivých nástrojů a vybranými vhodnými funkcemi a vlastnostmi. Podrobněji budou vysvětlena témata popisná statistika, principy statistického usuzování a interpretace výsledků. Druhá část kurzu se věnuje statistickému rozhodování a vyšetření závislosti mezi proměnnými. Pro snazší pochopení dané problematiky budou v průběhu kurzu řešeny úlohy na reálných datech. Důraz je kladen na interpretaci výsledků a grafické možnosti systému TIBCO Statistica.

Kurz je určen zejména pro ty, kteří se statistickou analýzou dat začínají. Převážná část kurzu je věnována statistickému testování hypotéz (komparativní, párový pokus) parametrickými i neparametrickými testy, je proto vhodný také pro vědecké pracovníky, kteří si potřebují své postupy ujasnit/ potvrdit.


Cílová skupina

 • Úplné začátečníky v oblasti zpracování dat.
 • Všechny, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat.
 • Vědečtí pracovníci, kteří si chtějí ujasnit své postupy.
 • Ti, kteří si potřebují vyhodnotit data z dotazníkových šetření.
 • Ekonomické pracovníky, kteří chtějí efektivně využívat zákaznická data (najít závislosti, pokročilou vizualizaci apod.)

 

Cíle kurzu

 • Pomoci začít s analýzami i úplným začátečníkům.
 • Naučit se dělat grafy pro různé typy dat.
 • Naučit porovnávat 2 skupiny (experimentální / kontrolní).
 • Pochopit rozdíl mezi párovým a nepárovým pokusem
 • Naučit se porovnávat více než 2 skupiny
 • Naučit se kvantifikovat závislosti mezi proměnnými (korelace, kontingence...)
 • Naučit se vytvářet modely typu „Co se stane, když…“
 • Naučit zpracovávat samostatně svá data v softwaru Dell Statistica pomocí odučených metod.

 

Osnova

 • Úvod
 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy obsluhy programu TIBCO Statistica
 • Seznámení s prostředím TIBCO Statistica
 • Načtení dat, různé typy výstupů
 • Vytvoření nové tabulky dat, vkládání a upravování dat
 • Možnosti grafických výstupů 
 • Úvod do analýzy dat
  • Co je to statistická analýza dat
 • Popisná statistika
 • Typy rozdělení proměnných
 • Charakteristiky polohy a variability
 • Vhodná vizualizace dat
 • Vztah dvou veličin
 • Normální rozdělení a ověření normality dat
 • Testování hypotéz
 • Úvod do testování hypotéz
 • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků 
 • Vybrané statistické metody
 • Přehled některých základních testů a příklady jejich použití
 • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků, t-testy, analýza rozptylu, základní neparametrické testy, korelační analýza, lineární regrese 


Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. .


Předchozí kurzy

Pokud se chce posluchač plně soustředit na teorii, pak je výhodné před tímto kurzem absolvovat kurz:

Ovládání programu Statistica.


Navazující kurzy

Navazujícím kurzem pro komplexní obecné vzdělávání je:

Základní kurz statistiky II.

 

Pokud si chcete rozšířit znalosti konkrétní problematiky, pak je pro Vás k dispozici celá řada specializovaných kurzů jako jsou:

Analýza rozptylu,

Regresní analýza,

Neparametrická statistika,

Analýza kategoriálních dat,

Vícerozměrné statistické metody,

Časové řady a predikce.

 

Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole