Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Vícerozměrné statistické metody

12.900 CZK
Days2

Dvoudenní kurz poskytne účastníkům přehled metod využívaných při explorativní analýze dat. Použitelnost těchto metod je velmi široká, sociálními vědami počínaje a hospodářstvím či marketingem konče. Všechny probírané metody (viz program kurzu) budou procvičeny na příkladech.

Účastníci si tak osvojí nejen znalost principů, ale i dovednost uplatnit metody v praxi. Kurz je rovněž vhodný pro uživatele systému STATISTICA, kteří se chtějí podrobněji seznámit s modulem STATISTICA Vícerozměrné průzkumné techniky


Cílová skupina

  • Všichni, kteří potřebují zpracovávat vícerozměrná data.
  • Ti, kteří potřebují prohloubit své znalosti v oblasti diskriminační analýzy, tvorby shluků, predikování kategorické proměnné, hledání vztahů mezi skupinami proměnných apod.


Cíle kurzu

  • Naučit se teoretické i praktické využití vícerozměrných statistických metod.


Osnova

Úvod

  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)  

Faktorová analýza (Factor Analysis) 

Shluková analýza (Cluster Analysis)  

Diskriminační analýza (Discriminant Analysis)  

Kanonická korelace (Canonical Correlation Analysis)  

Vícerozměrné škálování (Multidimensional Scaling)  

Klasifikační stromy (Classification Trees)  


Předpoklady účastníka

  • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Základní znalost principů statistického uvažování či absolvování Základního kurzu statistiky I (kurz Vícerozměrné statistické metody je jeho vhodným rozšířením). Není ale podmínkou. Vhodný pro prohloubení znalostí vícerozměrných metod z kurzu Základní kurz statistiky II.


Předchozí kurzy

Vhodné je absolvovat tento kurz, nicméně není podmínkou:

Základní kurz statistiky I.

Také účastníci kurzu Základní kurz statistiky II mohou kurzem vícerozměrných metod rozšířit své znalosti.


Navazující kurzy

Kurzem pro další studium řešení podobných úloh může být kurz:

Data mining (dvoudenní varianta) nebo Data mining (třídenní varianta).


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole