Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Specializované kurzy

Statistika v lékařství II

12.900 CZK
Days2

Kurz je pokračováním statistiky v lékařství. Je určen pro lékaře a další zájemce s podobným zaměřením, kteří potřebují ke své práci analýzu dat. Účastníci kurzu se seznámí s pokročilejšími statistickými technikami používanými v lékařství. V závěru kurzu je i úvod do metodologie, která je potřeba pro psaní odborných článků a využití nástrojů medicíny založené na důkazech.


Cílová skupina

 • Kurz je svým zaměřením i praktickými příklady určen především pro ty, kteří pracují v medicínských zařízeních.
 • Absolventi kurzu Statistika v lékařství I nebo Základního kurzu statistiky I.
 • Ti, kteří potřebují rozšířit své znalosti v oblasti statistického zpracování dat.
 • Výzkumní pracovníci, kteří si chtějí ověřit správnost svých postupů při zpracování dat.
 • Výzkumní pracovníci, kteří potřebují statisticky zpracovat výsledky svých studií či měření.


Cíle kurzu

 • Seznámit se s pokročilejšími statistickými metodami, které se používají v oblasti lékařství.
 • Naučit se aplikovat správnou metodu na daná data.
 • Naučit se interpretovat výsledky statistických analýz.
 • Umět si samostatně zpracovat probírané analýzy v softwaru TIBCO Statistica. 


Osnova

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy pravděpodobnosti 
 • Vícenásobná regrese 
 • Zobecněné lineární modely
  • Logistická regrese
  • Poissonovská regrese
  • Log-lineární modely
 • Ohodnocení binárních diagnostických procedur
  • Bayesův vzorec
  • Incidence, prevalence, senzitivita, specificita
  • Pozitivní a negativní prediktivní hodnota
  • ROC křivka
  • Plocha pod křivkou (AUC).
 • Základy analýzy přežití
  • Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití
  • Logrankový dvouvýběrový test
  • Coxův model
  • Parametrický AFT model
 • Základní typy statistických studií používaných v lékařství
  • Průřezová studie
  • Pozorovací studie
  • Klinické pokusy, …
 • Úvod do metaanalýz
  • Medicína založená na důkazech (evidence-based medicine)

 

Předpoklady účastníka

 • Znalosti v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I nebo Statistiky v lékařství I.


Předchozí kurzy

Pro tento kurz je potřeba mít znalosti v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I nebo Statistiky v lékařství I. Výhodné je také mít za sebou kurz Ovládání programu Statistica.


Navazující kurzy

Dalšími kurzy, které mohou pomoci s analýzou v sektoru lékařství a rozšíří nabyté znalosti, jsou:

Analýza rozptylu,

Analýza síly testu,

Analýza přežití,

Analýza kategoriálních dat,

Logistická, ordinální a multinomická regrese.

 

Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole