Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Regresní analýza

7.900 CZK
Days1

Regresní analýza je jednou z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších statistických metod vůbec. Jednodenní kurz je zaměřen zejména na modely lineární a nelineární regrese. Vzhledem k univerzálnímu použití těchto výzkumných technik je kurz určen pro široký okruh zájemců různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum, ekonomické a sociální vědy atd. Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech.


Cílová skupina

 • Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí nebo potřebují analyzovat data pomocí regresní analýzy, tedy chtějí vyšetřovat závislost spojité veličiny na základě dalších spojitých veličin.
 • Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí doplnit teoretické znalosti o této metodologii.
 • Regresní analýza je univerzální metodou, prakticky tedy nelze říct, že by kurz byl vhodnější pro nějakou konkrétní oblast nebo výčet oblastí.
 • Ti, kteří se potřebují naučit, jak provést výše zmíněné typy regrese v softwaru TIBCO Statistica. 


Cíle kurzu

 • Posluchač bude seznámen s úlohou regresní analýzy.
 • Naučit se ověřovat předpoklady použití regresního modelu.
 • Dokázat vyhodnotit svá data samostatně v softwaru TIBCO Statistica. 


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy 

Úvod do regresní analýzy 

Lineární regresní modely 

 • Ověření předpokladů
 • Jednoduchá regrese
 • Vícenásobná regrese
 • Polynomiální regrese (určení stupně polynomu)

Nelineární regresní modely


Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Předchozí kurzy

Základní kurz statistiky I nebo Statistika v lékařství I.


Navazující kurzy

Tématiku regresních modelů pro jiné než spojité veličiny je možné doplnit kurzy:

Analýza rozptylu,

Logistická, ordinální a multinomická regrese.

 

Možností, jak řešit regresní úlohu je více, mohou pomoci například dataminingové metody:

Klasifikační a regresní stromy,

Neuronové sítě nebo

Data mining (dvoudenní varianta)


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole