Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Příprava a zpracování dat

7.900 CZK
Days1

Příprava a zpracování dat patří mezi nejpracnější úkoly celého procesu analýzy dat. Tento jednodenní kurz Vám pomůže podrobně se seznámit s obsluhou softwaru TIBCO Statistica při přípravě datového souboru. Během kurzu bude účastník seznámen se základními postupy přípravy datového souboru před započetím vlastní analýzy. Bude prezentována široká škála postupů a funkcí, které umožňují průzkum datového souboru, úpravu dat, simulace chybějících hodnot, filtrace dat, vzorkování. Jedná se o vhodné doplnění znalostí k základním kurzům či kurzu data miningu.


Cílová skupina

 • Všichni, kteří se chtějí seznámit s postupy, jak správně připravit datový soubor před samotnou analýzou dat.
 • Všichni, kteří se chtějí seznámit s problémy, které se mohou vyskytovat v datech a také s metodami, jak tyto problémy odstranit.
 • Ti, kteří se chtějí naučit připravovat data v softwaru TIBCO Statistica.


Cíle kurzu

 • Porozumět nutnosti přípravy a zpracování dat.
 • Naučit se běžně využívané přístupy nejen teoreticky, ale i v softwaru TIBCO Statistica.
 • Umět si samostatně připravit data pro analýzu a vyřešit problémy, které se mohou v datech vyskytnout.


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Seznámení s prostředím TIBCO Statistica

Plánování výzkumu 

Datová reprezentace 

 • Typy proměnných
 • Datová reprezentace v programu TIBCO Statistica

Očištění dat 

 • Validace dat
 • Zpracování chybějících pozorování
 • Zpracování odlehlých pozorování

Úpravy dat 

 • Standardizace
 • Transformace, dávková transformace
 • Překódováni
 • Tvorba nových proměnných pomocí vzorců
 • Přeskupování a seskupování
 • Filtrace

Vzorkování 

Praktické zkušenosti 

 • Běžné postupy
 • Na co si dávat pozor


Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.


Předchozí kurzy

Tento kurz může doplnit znalosti z kurzů:

Základní kurz statistiky I či Praktická analýza dat. Pro absolvování nicméně tyto kurzy nejsou nutné.

Předzpracování dat je také velmi důležité pro oblast data miningu, tedy pro kurzy:

Data mining (dvoudenní varianta) nebo Data mining (třídenní varianta).


Navazující kurzy

Navazujícím kurzem může být kterýkoli kurz zaměřující se na statistické metody.

Ať už je to:

Základní kurz statistiky II, Analýza rozptylu,

či další.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole