Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Praktická analýza dat

12.400 CZK
Days2

Dvoudenní kurz Praktická analýza dat je určen těm, kteří potřebují s analýzou začít, ale Základní kurz statistiky I má pro ně příliš širokou osnovu. Tento kurz klade důraz na procvičování samostatných úloh týkajících se zpracování dat z různých oblastí lidské činnosti. Podrobněji budou vysvětlena témata typy proměnných, popisná statistika, vizualizace výsledků, vztahy proměnných a interpretace výsledků. 


Cílová skupina

 • Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří se zpracování dat nikdy nevěnovali, začínají s ním, nebo pouze chtějí prohloubit své znalosti v oblasti Business intelligence.
 • Ti, kteří potřebují s analýzou dat začít, ale Základní kurz statistiky I má pro ně příliš širokou osnovu.


Cíle kurzu

 • Nosným cílem školení je předat účastníkům maximální know-how potřebné pro samostatnou práci nad daty
 • předat účastníkům maximální know-how potřebné pro samostatnou práci nad daty
 • Naučit účastníky porozumět základním statistickým přístupům, které budou využitelné v praxi při zpracování provozních dat.
 • Naučit se běžně využívané přístupy nejen teoreticky, ale i v softwaru TIBCO Statistica.


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do analýzy dat

 • Proč to děláme
 • Typy proměnných (měřítka)
 • Načtení dat, různé typy výstupů
 • Příprava datového souboru (tvorba nových proměnných, překódování, filtrování)

Popisná statistika

 • Průměr, medián, míry variability
 • Základní přístupy k analýze dat podle typu proměnné (charakteristiky polohy a variability)
 • Vhodná vizualizace dat
 • Vliv a detekce odlehlých hodnot
 • Normální rozdělení a ověření normality dat

Vztah dvou veličin

 • Jak poznat vliv jiné proměnné na sledované hodnoty (vztah dvou veličin)
 • Korelace, kontingence (jednotlivé kroky, interpretace výsledků)

Vybrané pokročilejší metody

 • Úvod do statistického usuzování
 • Ukázky pokročilejších přístupů (vícerozměrná analýzy, modelování odezvy, data mining), aneb Rozšíření statistických obzorů


Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.


Předchozí kurzy

Jedná se o úplně nejzákladnější kurz, není potřeba tedy absolvovat žádné předchozí kurzy.


Navazující kurzy

Navazujícím kurzem pro komplexní obecné vzdělávání je:

Základní kurz statistiky II, případně Základní kurz statistiky I, nicméně ten se částečně s kurzem Praktické analýzy dat překrývá.

 

Pokud si chcete rozšířit znalosti konkrétní problematiky, pak je pro Vás k dispozici celá řada specializovaných kurzů jako jsou:

Analýza rozptylu,

Regresní analýza,

Neparametrická statistika,

Analýza kategoriálních dat,

Vícerozměrné statistické metody,

Časové řady a predikce.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole