Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Ovládání programu STATISTICA

5.490 CZK
Days1

Kurz Ovládání programu Statistica Vám pomůže efektivně využívat software TIBCO Statistica a ukáže možnosti, o kterých jste dosud ani nevěděli. Tento jednodenní kurz je určen uživatelům programu TIBCO Statistica, kteří se chtějí podrobněji seznámit s jeho obsluhou. Nejen novým uživatelům poskytne široký přehled o funkcionalitách a možnostech programu TIBCO Statistica. Tento přehled následně pomůže uživatelům využívat software naplno, což je při samostudiu obtížné. Dozvíte se také, jak a kde efektivně vyhledávat informace k tématům, která Vás zajímají. Během kurzu je prezentována široká škála postupů a funkcí, které umožňují vytvářet všechny základní formy výstupů, upravovat data, pracovat s výstupními dokumenty a využívat rozsáhlé grafické možnosti, včetně vytváření vlastních stylů grafů a práce s interaktivním průzkumníkem grafů. Kurz se nezaměřuje na žádné konkrétní analytické metody, jde spíše o vhodný úvod před absolvováním dalších odborných kurzů. 


Cílová skupina

 • Začínající uživatelé softwaru TIBCO Statistica.
 • Všichni, kteří chtějí porozumět statistickému softwaru pro zpracování dat.
 • Stávající uživatelé, kteří chtějí objevit nové možnosti pro zefektivnění své práce.

Z hlediska potřeb / Výstupů: 

 • Potřebuji se naučit upravovat grafické výstupy v softwaru
 • Potřebuji se naučit validovat data (nástroje překódování, čištění dat)
 • Potřebuji automatizovat svoje postupy v TIBCO Statistica
 • Potřebuji znát možnosti výstupů, reportingu   


Cíle kurzu

 • Porozumět filozofii práce v softwaru Statistica.
 • Seznámit se s bohatými možnostmi softwaru a tím se naučit využívat software TIBCO Statistica naplno.
 • Znalost softwaru dovoluje uživatelům ihned začít zpracovávat svá data.

 

Osnova

 Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Seznámení s prostředím TIBCO Statistica

Práce s daty

 • Import souborů z různých formátů (soubory MS Excel, .txt, .csv,…)
 • Získávání dat z databází (STATISTICA Query, Advance Query)
 • Práce s tabulkou dat Statistica
 • Datové typy
 • Ověřování, třídění a překódování
 • Možnosti tvorby náhodného výběru
 • Výpočty, transformace a další úpravy dat
 • Zpracování chybějících pozorování 

Práce s výstupy

 • Projekty
 • Pracovní sešit
 • Protokol
 • Další dokumenty Statistica
 • Možnosti reportování pomocí MS Word

Vizualizace dat

 • Tvorba grafů
 • Možnosti 2D a 3D grafů (proložení, intervaly spolehlivosti, kategorizace,...)
 • Interaktivní práce s daty - průzkumník dat
 • Styly grafů
 • Export grafů 

Makra

 • Makro analýz
 • Nahrávání maker
 • Přidání makra do nabídky systému 

Analýzy

 • Struktura modulů nabídky Statistiky
 • Váhy a filtr případů
 • Obecný přístup k provádění analýz (přístup OK, podnabídky, aktualizace výstupů) 


Předpoklady účastníka

Běžná obsluha počítače v prostředí Windows


Předchozí kurzy

Tento kurz typicky bývá úplně prvním kurzem pro seznámení se softwarem a jeho možnostmi před dalším vzděláváním týkajícím se analýzy dat.

Případně je možné postupovat opačně. Tedy mít za sebou některý ze základních kurzů (například Základní kurz statistiky I) a poté si v kurzu ovládání pouze rozšířit obzory v souvislosti s tím, co všechno je schopen software vyhodnotit, najít si jednodušší cesty pro práci a zjistit další možnosti, které lze využívat.


Navazující kurzy

Tento kurz je univerzálním kurzem ovládání, lze na něj navázat jakýmkoli dalším kurzem, především s přihlédnutím na konkrétní typ analýz, které chce uživatel vykonávat.

Pokud je účastníkem někdo, kdo teprve se zpracováváním dat začíná, pak je jistě přínosný některý z následujících kurzů:

Příprava a zpracování dat,

Základní kurz statistiky I nebo

Statistika v lékařství I nebo

Praktická analýza dat.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole