Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Neparametrická statistika

7.900 CZK
Days1

Kurz je zaměřen na statistické metody, které nevyžadují nutně splnění předpokladů o pravděpodobnostním rozdělení náhodných veličin (normální, atd.), případně i jiných předpokladů. Tyto metody lze tedy univerzálně využívat napříč všemi obory. Kurz je určen všem, kteří se chtějí dozvědět o neparametrických alternativách klasickým testů. 


Cílová skupina

 • Kurz je vhodný pro všechny, kteří mají ve svých datech problémy s dodržením předpokladů klasických metod.
 • Zájemce, kteří se chtějí dozvědět o alternativách základních parametrických charakteristik a testů.
 • Vědečtí pracovníci, kteří si chtějí ujasnit své postupy.
 • Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí doplnit své teoretické znalosti o této metodologii.
 • Typickými obory, kde jsou neparametrické metody potřeba, jsou oblasti medicíny a farmacie.


Cíle kurzu

 • Posluchači se naučí používat neparametrické alternativy klasických metod.
 • Naučit se ověřovat předpoklady metod.
 • Umět se rozhodnout, kterou metodu vybrat pro daná data.
 • Dokázat vyhodnotit svá data samostatně v softwaru TIBCO Statistica.


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Testy normality 

 • Grafická analýza 
 • Testy hypotéz o normálním rozdělení

Odlehlá pozorování 

 • Příklady negativních důsledků přítomnosti odlehlých pozorování
 • Identifikace odlehlých hodnot (Grubbsův test, grafická identifikace)
 • Očištění datového souboru

Popisná statistika 

 • Neparametrické míry polohy a variability
 • Boxplot
 • Bagplot

Neparametrické testy 

 • Alternativy k t-testům
 • Neparametrická ANOVA
 • Testy pro kontingenční tabulky

Spearmanův korelační koeficient 

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Předchozí kurzy

Základní kurz statistiky I nebo Statistika v lékařství I.


Navazující kurzy

Je možné rozšířit si znalosti o parametrických metodách a to prostřednictvím kurzů:

Analýza rozptylu,

Regresní analýza,

Základní kurz statistiky II.

 

Co se týče navázáním metodami, které nemají tak striktní předpoklady, pak lze doporučit pro regresní a klasifikační úlohy dataminingové metody:

Klasifikační a regresní stromy,

Neuronové sítě nebo

Data mining (dvoudenní varianta).


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole