Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Data Mining

Data Mining (dvoudenní varianta)

13.900 CZK
Days2

Tento dvoudenní kurz je určen osobám, které chtějí odhalit informace a znalosti ukryté v datech. Cílem tohoto kurzu není ukázat jen vhodné postupy, ale také způsob, jak co nejlépe prezentovat výsledky. V průběhu kurzu budou prezentovány nejrůznější techniky: korelační analýza, regresní analýza, časové řady, klasifikační stromy, neuronové sítě a další. Na závěr budou ukázány konkrétní příklady z oblasti vytěžování dat. V průběhu celého kurzu budou účastníci pracovat s modulem STATISTICA Data Miner.  

Cílová skupina

 • Analytik, statistik či datový specialista, který potřebuje zpracovávat rychle velké objemy dat.
 • Zájemce o problematiku data miningu (dolování informací z dat).
 • Typickými posluchači mohou být analytici z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, ale také pokročilí analytici z oblasti průmyslu.
 • Ti, kteří se chtějí seznámit s modulem Data Miner v softwaru TIBCO Statistica.

 

Cíle kurzu

 • Seznámit se teoreticky, ale i prakticky s množstvím metod spadajících do oblasti data miningu.
 • Mimo jiné se účastníci naučí sestavovat a interpretovat predikční modely. Vyhodnotit jejich kvalitu či vybrat, který z výsledných modelů je pro danou situaci nejvhodnější.
 • Naučit se pracovat v několika unikátních prostředích TIBCO Statistica určených přímo pro data mining.
 • Naučit se používat modul Data Miner.


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru STATISTICA
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do vytěžování dat, produkt

 • Princip, možnosti, využití

Práce s recepty (wizardem)

 • Příprava dat (načtení, výběr proměnných, transformace, vzorkování dat, odstranění duplicitních vzorů, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů)
 • Detekce a případné odstranění podobných vstupních příznaků (prediktorů)
 • Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu
 • Vytváření klasifikačních a regresních modelů
 • Vyhodnocení kvality vytvořeného modelů
 • Nasazení modelu v praxi

Klasifikační a regresní stromy

 • Princip, možnosti, využití
 • CART stromy
 • CHAID stromy
 • Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)
 • Generované stromy (Boosted Trees)
 • Náhodné lesy (Random Forests)

Lineární modely

 • Princip regrese
 • (Obecné) lineární modely
 • Zobecněné lineární modely
 • Zobecněné aditivní modely
 • MARSplines

Metody shlukování

 • K-průměrů (k-means)
 • Hierarchické a EM shlukování

Automatizované neuronové sítě

 • Princip umělých neuronových sítí, základní typy (MLP, RBF, Kohonenova síť)
 • Automatizovaný a vlastní návrh sítě

Metody strojového učení

 • Bayesův klasifikátor
 • SVM
 • k-NN klasifikátor

Analýza nezávislých komponent (ICA) 

Text Mining

 • Účel, princip a zdroje text miningu
 • Vytvoření a práce s indexovým souborem
 • Asociační pravidla a sekvence 

Nasazení modelů na reálná data z praxe 

Kvalita získaných modelů

 • Korelační analýza
 • ROC křivka
 • Grafy zisku a navýšení (Gains/Lift cart)

Metody výběru vhodných příznaků 

Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning) 

Základy práce v pracovní ploše (Workspaces)


Předpoklady účastníka

Běžná obsluha počítače v prostředí Windows, doporučujeme před tímto kurzem absolvovat Základní kurz statistiky I.


Předchozí kurzy

Doporučujeme před tímto kurzem absolvovat kurz:

Základní kurz statistiky I.


Navazující kurzy

Spolu s dvoudenním kurzem Data mining doporučujeme absolvovat i kurz Data mining v praxi v prostředí Workspace.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole