Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Časové řady a predikce

12.900 CZK
Days2

Dvoudenní kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět metodám pro analýzu a modelování časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků. Vše je demonstrováno na příkladech z praxe.

Cílová skupina

 • Kdokoli, kdo pracuje s časově zatíženými daty.
 • Typickými posluchači mohou být lidé z oblasti finančnictví, ale stejně tak třeba i oblasti průmyslu. 


Cíle kurzu

 • Porozumět základním pojmům z oblasti časových řad.
 • Pochopit specifika práce s časovou řadou oproti ostatním datovým typům.
 • Naučit se běžně používaným metodám pro analýzu časových řad.
 • Naučit se vyhodnotit, která metoda je vhodná pro danou úlohu.
 • Praktické použití metodologie časových řad v softwaru TIBCO Statistica
 • Detailní seznámení s funkcionalitou Časové řady a predikce v softwaru TIBCO Statistica.


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy


Úvod do časových řad

 • Příklady časových řad
 • Jednoduché modely časových řad:
 • Modely s nulovou střední hodnotou
 • Modely s trendem
 • Modely se sezónností
 • Stacionární modely
 • Autokorelační funkce
 • Odhady trendu a sezónních komponent
 • Filtrování trendu a sezónních komponent
 • Testování šumové náhodné posloupnosti


Stacionární procesy

 • Lineární modely
 • ARMA procesy
 • Autokorelační funkce (ACF)
 • Predikce stacionárních časových řad
 • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy


Exponencionální vyrovnávání

 • Bez trendu
 • S trendem


ARMA modely

 • ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
 • Predikce ARMA modelů
 • Odhad řádu ARMA


Nestacionární a sezonní modely

 • ARIMA modely
 • Identifikace
 • Predikce ARIMA modelů
 • Sezonní ARIMA modely

 

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Před tímto je vhodné absolvovat Základní kurz statistiky I.


Předchozí kurzy

Základní kurz statistiky I.


Navazující kurzy

Tématiku časových řad také částečně pokrývají dataminingové metody, konkrétně neuronové sítě, je tedy možné navštívit také kurzy:

Data mining (dvoudenní varianta) nebo

Data mining (třídenní varianta) nebo

Neuronové sítě.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole