Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Analýza síly testu ve STATISTICA

7.900 CZK
Days1

Kurz se věnuje práci s modulem analýza síly testu. Posluchači se dozví, na jakém principu je stanoven minimální rozsah vzorku dat pro dosažení konkrétního typu testu o dané síle, jak tento odhad získat, jak v TIBCO Statistica stanovit sílu testu.

Určení velikosti vzorku je jeden z důležitých kroků před provedením jakéhokoli experimentu či studie a může ušetřit spoustu problémů vzniklých vyhodnocováním nesprávně navrhnuté studie.


Cílová skupina

  • Kdokoli, kdo uvažuje o plánování experimentu a zajímá se, jak velký vzorek dat musí nasbírat.
  • Typickým publikem jsou především lidé zpracovávající data z oblasti medicíny či farmacie.


Cíle kurzu

  • Pochopení toho, proč je nutné zabývat se analýzou síly testu.
  • Naučit se, jak stanovit minimální počet potřebných pozorování pro dosažení potřebné síly testu.
  • Detailní seznámení s modulem Analýza síly testu.


Osnova

    Úvod

        Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
        Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

    Princip testování hypotéz

    Vybrané statistické testy a jejich použití

    Určení síly testu

    Určení minimálního rozsahu vzorku dat


Předpoklady účastníka

  • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování.


Předchozí kurzy

Vhodné je absolvovat před tímto kurzem některý kurz zahrnující teorii testování hypotéz:

Základní kurz statistiky I,

Analýza rozptylu.


Navazující kurzy

Jelikož kurz pokrývá nejrůznější metody testování hypotéz, mohou být pro účastníky zajímavé kurzy detailně rozebírající teorii k daným testům. Například:

Analýza rozptylu,

Analýza přežití,

Analýza kategoriálních dat,

Základní kurz statistiky,

Statistika v lékařství I.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole