Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Analýza rozptylu

7.900 CZK
Days1

Cílem tohoto jednodenního kurzu je představit metody pro porovnávání dvou a více skupin. Kurz se zabývá modely analýzy rozptylu (jednoduché, dvojné třídění, hierarchická ANOVA), zobecněním ANCOVA či MANOVA a alternativními neparametrickými metodami. Prostor je věnován i metodám pro ověření předpokladů  a post-hoc testům pro mnohonásobná porovnání.

Vzhledem k univerzálnímu použití těchto výzkumných technik je kurz určen pro široký okruh zájemců různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum, ekonomické a sociální vědy atd. Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech.


Cílová skupina

 • Ti, kteří se chtějí naučit či rozšířit své znalosti v oblasti analýzy rozptylu. Tedy analýz, kde se práme, zda se nezávislý spojitý znak chová v různých skupinách stejně.


Cíle kurzu

 • Naučit se statisticky porovnávat data pro více skupin a interpretovat správně dosažené výsledky.
 • Naučit se, který typ analýzy použít pro daný úkol.
 • Naučit se principy metod nejen teoreticky, ale umět je použít i prakticky.
 • Naučit se, jak potřebné analýzy provést v programu TIBCO Statistica.


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do analýzy rozptylu

 • Zopakování principu testování hypotéz
 • Testy pro dva výběry (nepárové, párové a neparametrické)

Metody analýzy rozptylu

 • Ověřování předpokladů metod ANOVA
 • Jednofaktorová ANOVA
 • ANOVA pro opakovaná měření
 • Analýza kovariance
 • Hierarchická ANOVA
 • Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA)

Neparametrické metody analýzy rozptylu

 • Kruskal-Wallisův test
 • Friedmanova ANOVA

Post-hoc testy 

 • Fisherův, Scheffého,…

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Předchozí kurzy

Je vhodné absolvovat Základní kurz statistiky I či kurz Statistika v lékařství I.


Navazující kurzy

především s přihlédnutím na konkrétní typ analýz, které chce uživatel vykonávat.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole