Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Analýza přežití

7.900 CZK
Days1

Cílem jednodenního kurzu je seznámit účastníky se základními statistickými metodami používanými v analýze přežití. Kurz je určen především zájemcům, kteří se zabývají biomedicínským výzkumem, ale i jinými oblastmi, kde se pracuje s neúplnými (cenzorovanými) daty týkajících se dob do sledované události. Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech.


Cílová skupina

 • Kdokoli, kdo se setkává s cenzorovanými daty (doby do sledované události).
 • Zájemci, zabývající se biomedicínským výzkumem.
 • Může se hodit také zájemcům jiným medicínských oborů, ale také zájemcům z oblasti financí či průmyslu.


Cíle kurzu

 • Porozumět podstatě a rozdílu cenzurovaných dat.
 • Naučit se metody, které byly pro tento typ dat odvozeny.
 • Naučit se interpretovat výsledky metod a to nejen číselné, ale i grafické.
 • Dokázat si zpracovat samostatně data pomocí softwaru TIBCO Statistica.


Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do analýzy přežití

 • Základní pojmy: doba do události, typy cenzorování
 • Rozdělení doby do události: funkce přežití, riziková funkce

Jednovýběrový problém

 • Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití
 • Úmrtnostní tabulky

Srovnání dvou skupin

 • Logrankový test, zobecněné Wilcoxonovy testy

Regresní analýza

 • Coxův model proporcionálních rizik
 • Parametrické regresní modely


Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Předchozí kurzy

Je vhodné absolvovat Základní kurz statistiky I či kurz Statistika v lékařství I.


Navazující kurzy

Kurz Analýza přežití je speciální kurz pro specifický typ dat a pokrývá základ této problematiky, stejně jako funkcionality softwaru, navazující kurz na stejné téma tedy není. Pro vzdělávání v dalších oblastech analýzy dat si můžete vybrat z nabídky našich kurzů podle problematiky, kterou hledáte.

Vzhledem k častému využití v medicíně můžeme doporučit následující kurzy:

Analýza rozptylu,

Statistika v lékařství II,

Analýza síly testu ve STATISTICA.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole