Kurzy a certifikace TIBCO Statistica

Obecná analýza dat

Analýza kategoriálních dat

7.900 CZK
Days1

Cílem jednodenního kurzu je seznámit účastníky se základními statistickými metodami určenými pro řešení problémů zahrnujících kategoriální (kvalitativní) data. Vzhledem k univerzálnímu použití těchto výzkumných technik je kurz určen pro široký okruh zájemců různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum, ekonomické a sociální vědy atd. Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech. Důraz je kladen na praktické použití daných metod a na interpretaci výsledků.


Cílová skupina

  • Kdokoli, kdo pracuje či potřebuje zpracovávat kategoriální data.
  • Metody jsou univerzální a použitelné pro nejrůznější obory, pro je kurz určen širokému okruhu zájemců.


Cíle kurzu

  • Porozumět základním metodám pro analýzu kategoriálních dat
  • Umět vyhodnocovat a interpretovat výsledky těchto metod.
  • Umět získat výsledky za pomoci softwaru TIBCO Statistica.


Osnova

Úvod

  • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Popisná statistika

Statistické metody pro proporce 

Analýza závislosti dvou dichotomických znaků (kontingenční tabulky 2x2) 

Analýza závislosti dvou obecných kategoriálních znaků (kontingenční tabulky IxJ)

Statistické metody pro párová kategoriální data

Loglineární modely pro kontingenční tabulky (nástin)


Předpoklady účastníka

  • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Předchozí kurzy

Je vhodné absolvovat Základní kurz statistiky I či kurz Statistika v lékařství I.


Navazující kurzy

Přímo navazujícím kurzem je kurz:

Logistická, multinomická a ordinální regrese.


Certifikace

Účastník získá certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole