Kurzy a certifikace Open Source

Cloud

Docker Advanced

34.000 CZK
Days2
24. 10.25. 10. 2019
Praha
CZ

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak pomocí Dockeru provozovat v rozsáhlé infrastruktuře aplikace, a to jak vyvinuté v rámci vaší společnosti, tak i aplikace dodané externími dodavateli. Aplikace se naučíme správně "dockerizovat" tak, aby jejich provozování bylo dostatečně robustní a stabilní. Postupně projdeme celý proces od instalace Docker serveru, přes vytvoření dockerizované verze aplikace, až po nasazení na produkční infrastruktuře. A to vše při dodržování best practices pro tvorbu a provoz takto připravených aplikací. Na praktických příkladech si vyzkoušíme všechny pokročilé techniky, které Docker a jeho ekosystém nabízí. Díky rozsáhlým praktickým zkušenostem lektorů, se také zaměříme na nejčastější problémy a chyby, kterých se nejčastěji uživatelé Dockeru dopouštějí.

Cílová skupina

 • Systémoví administrátoři
 • Vývojáři aplikací
 • IT profesionálové

Cíle kurzu

Účastníci kurzu se naučí:

 • Vytváření vlastních Docker Images
 • Pokročilé techniky buildu images (multi-stage, on-build)
 • Jak připravit Docker Image pro produkční nasazení
 • Pochopí, jak interně funguje Docker, včetně odhalování případných problémů
 • Provoz produkční dockerové infrastruktury

Osnova

Pokročilé operace s Dockerem

 • Vytvoření vlastní instance pomocí Docker Machine
 • Psaní vlastních Dockerfile (best practices, co nedělat, multi-stage build)
 • Práce s Docker Image
 • Docker Compose
 • Praktické cvičení probrané látky

Docker Images pro produkční nasazení

 • Images (bezpečnost, labeling, dumb-init)
 • Image Registry (hostované, on-premise)
 • Continous Integration, Continuous Delivery
 • Praktické cvičení probrané látky

Docker v produkčním nasazení

 • Bezpečnostní praktiky
 • Volumes/Storages
 • Networking
 • Logování
 • Provozování, běh a orchestrace dockerizovaných aplikací v produkčním nasazení (Docker Swarm, Kubernetes, Openshift)
 • Monitorování aplikací
 • Operační systémy pro provoz Dockeru
 • Praktické cvičení probrané látky

Předpoklady účastníka

 • Znalost operačního systému Linux (práce s příkazovou řádkou, znalost základních nástrojů shellu)
 • Znalost Dockeru na základní úrovní (znalost názvosloví a základních operací Dockeru - spuštění kontejneru apod.)
 • Ideální je předchozí účast na kurzu Docker 101 v praxi

 

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole