Kurzy a certifikace Microsoft

SQL Server 2014

MOC20466 - Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server® 2014

30.350 CZK
Days5

Kurz Implementace datových modelů a reportů v Microsoft SQL Server 2014 je zaměřen na návrh a nasazení BI infrastruktury v podnikovém prostředí. Jednotlivá témata obsahují postupy pro návrh, instalaci a nasazení služeb jako SQL Server Analysis a Reporting Services včetně spolupráce s Microsoft SharePoint Server.

 

Cílová skupina

 • Databázovým specialistům a analytikům, kteří chtějí vyvíjet, nasadit a použít Analysis a Reporting služby jako BI řešení

 

Cíle kurzu

Po ukončení tohoto kurzu budete umět:

 • Popsat architekturu a součásti BI řešení
 • Vytvořit multidimenzionální databáze v Analysis Services
 • Nasadit dimenze do kostky
 • Nasadit měřítka
 • Použít jazyk MDX
 • Přizpůsobit kostku
 • Nasadit SQL Server Analysis Services Tabular Model
 • Použít jazyk DAX
 • Vytvářet reporty v Reporting Services
 • Rozšířit reporty o grafy a parametry
 • Řídit vykonávání a doručování reportů
 • Nasadit PerformancePoint Services
 • Použít Data Mining

 

Osnova

 • Úvod do Business Intelligence
 • Tvorba multidimenzionálních databází
 • Práce s kostkou a dimenzemi
 • Práce s měřítky
 • Úvod do jazyka MDX
 • Rozšíření kostky
 • Nasazení Analysis Services Tabular Model
 • Úvod do jazyka DAX
 • Nasazení reportů se službou SQL Server Reporting Services
 • Rozšíření možností reportů v Reporting Services
 • Správa vykonávání a doručování reportů
 • SharePoint PerformancePoint Services
 • Prediktivní analýza s použitím Data Mining

 

Předpoklady účastníka

 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Základní znalost T-SQL jazyka
 • Znalost topologie datového skladu, proces návrhu databáze a normalizace

 

Studijní materiály

Autorizovaný materiál Microsoft v anglickém jazyce a v elektronické podobě je v ceně kurzu.

 

Předchozí kurzy

MOC20463 - Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2012/2014

 

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole