Kurzy a certifikace Microsoft

Windows Server 2012/2016

MOC20413 - Designing and Implementing a Server Infrastructure

30.350 CZK
Days5

Kurz je určen zkušeným správcům Windows Server 2012 Active Directory sítí, kteří si chtějí prohloubit znalosti a obecný přehled o správném plánování architektury a nasazení, povýšení a migrací rozlehlých a distribuovaných Active Directory (AD DS) prostředí a služeb, jež AD DS využívají. Kurz se dotýká i VPN, DirectAccess a plánování dalších síťových služeb jako je DHCP apod. Kurz se zabývá i problematikou plánování DNS a překladu jmen obecně. Jedná se o plánovací kurz, práci ve virtuálním prostředí a praktickým cvičením je věnováno minimum času.

 

Cílová skupina

Kurz je určen zkušeným správcům sítí na platformě Windows Server 2012, kteří již prošli předcházejícími implementačními kurzy. Tento kurz je plánovací, což znamená, že v jeho průběhu není kladen důraz na praktická cvičení, ale spíše na plánování, promýšlení a diskuze s ostatními účastníky a lektorem nad vzorovými scénaři problémů a zadání.

 

Cíle kurzu

Po ukončení tohoto kurzu budou účastníci schopni:

 • Plánovat automatickou a centrální instalace serverů
 • Plánovat úložiště souborů a souborové servery
 • Plánovat DHCP
 • Plánovat technologie překladu jmen
 • Plánovat IPAM řešení pro správu sítě
 • Plánovat VPN a DirectAccess řešení
 • Plánovat ochranu zdraví sítě za pomocí NAP
 • Plánovat Active Directory foresty, domény, sítě a vztahy důvěry
 • Plánovat Group Policy infrastrukturu
 • Plánovat zabezpečení přístupu k prostředkům a do Active Directory

Garant kurzu

Jan Marek Microsoft MVP, MCP

Jan působí na trhu jako architekt řešení, konzultant a lektor infrastrukturních technologií. Byl zapojen nejen do mnoha nadnárodních projektů, kde získal rozsáhlé zkušenosti s použitými produkty. Jeho hlavní technické oblasti znalostí jsou serverová a aplikační virtualizace (Hyper-V, VMware, Windows Azure IaaS a App-V), nástroje správy (System Center, Veeam) a infrastrukturní služby (Windows Server). Je držitelem prestižního ocenění Microsoft MVP v oblasti Cloud and Datacenter Management se zacílením na Hyper-V a ocenění Microsoft Community Contributor  

Osnova

 • Principy upgrade a migrace ze starších systémů a její plánování
 • Plánování virtualizace
 • Strategie imidžování
 • Plánování DHCP a IPAM
 • Plánování překladu jmen a DNS
 • Plánování Active Directory doména a forestů
 • AD trusty a DNS integrace
 • Vysoce dostupné AD a DNS
 • Plánování struktury OU a oprávnění a řízení přístupu
 • Fyzická topologie AD DS
 • Plánování VPN, vzdáleného přístupu a DirectAccess
 • Úložiště, iSCSI a SAN (storage area network)
 • Přístup k síti, NAP, RADIUS a IPSec, Network Policy Server
 • Plánování Network Access Protection pro VPN, DHCP, IPSec a RDP

 

Předpoklady účastníka

 • Znalosti z předchozích kurzů
 • Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

 

Studijní materiály

Autorizovaný materiál Microsoft v anglickém jazyce a v elektronické podobě je v ceně kurzu.

 

Předchozí kurzy

MOC20412 - Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services

 

Navazující kurzy

MOC20414 - Implementing an Advanced Server Infrastructure

 

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole