Kurzy a certifikace Microsoft

Office 365

MOC MS-301 - Microsoft 365 - správa SharePoint 2019 a SharePoint Online

45 597 CZK
Days5
6. 4.10. 4. 2020
Praha
CZ
14. 4.18. 4. 2020
Brno
CZ

Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-301 a seznamuje studenty se správou onprem SharePoint 2019 i jeho cloudové verze SharePoint Online a zaobírá se i migrací obsahu mezi těmito platformami. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-301T01, MS-301T02, MS-301T03 a MS-301T04. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Associate: Teamwork Administrator.

Osnova 

 • Plánování SharePoint farmy
 • Přehled možností SharePoint 2019
 • Instalace a základní možnosti správy SharePoint 2019
 • Plánování ověřování uživatelů
 • AD FS ověřování uživatelů do SharePointu
 • Struktura dat a obsahu v SharePoint
 • Řízení přístupu k obsahu
 • Správa webových aplikací a kolekcí webů
 • Infrastruktura SharePoint služeb a servisních aplikací a workflow
 • Služba Business Connectivity Services (BCS)
 • Služba Secure Store
 • Plánování a nastavení služby uživatelských profilů
 • Správa typů obsahu
 • Spravovaná metadata a služba Managed Metadat Services (MMS)
 • Plánování pro službu Enterprise Search
 • Nastavení parametrů indexace a vyhledávání
 • Údržba vyhledávací služby a jeho optimalizace
 • Plánování hybridních scénářů nasazení v kombinaci s cloudem
 • Nasazení SharePoint hybridního propojení
 • Nastavení on-prem datové brány pro hybridní prostředí SharePointu
 • Hybridní vyhledávání
 • Využití hybridního hledání pomocí služeb v cloudu
 • Využití možností FastTrack a Partner Services
 • Příprava pro migraci do cloudu
 • Provádění migrací dat do cloudu
 • Správa a sledování migračních procesů

Předpokládané vstupní znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
 • Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích na platformě Hyper-V
 • Samostatná praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu

Studijní materiály

 • Elektronická verze originálních studentských materiálů firmy Microsoft v anglickém jazyce (Digital MOC)
 • Studentské materiály obsahují pracovní knížku v elektronické podobě s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
 • Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály. Pakliže materiály na daný kurz má již k dispozici z dřívějška,
 • nemusí si je nutně znovu zakupovat

Příprava k certifikačním zkouškám

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole