Kurzy a certifikace Atlassian

Vše

Řízení zdrojů a velkých projektů v JIRA

9.900 CZK
Days1
31. 7. 2020
Praha
CZ
26. 8. 2020
Praha
CZ
29. 9. 2020
Praha
CZ
3. 11. 2020
Praha
CZ

Manažeři velkých projektů sledují řadu metrik. Kolik času již bylo vykázáno? Kdo má volné kapacity a kdo má práce "až nad hlavu"? Jak na sebe úlohy navazují a jak mohu přehledně usledovat projekty, které mají klidně pět a více úrovní? A jak je na tom projekt s penězi - stačí nám rozpočet, nebo jsme ho překročili? Všechny tyto kritické údaje můžete sledovat v rozhraní Jira za pomocí jejích rozšíření - a jak je ovládnout se naučíte v tomto kursu.

Cílová skupina

Školení je určeno pro týmové vedoucí a projektové manažery, kteří chtějí využít JIRA k výkaznictví, rozpočtování, plánování složitějších projektů a sledování zdrojů.

Cíle kurzu

Absolvent...

 • zná možnosti časového výkaznictví v JIRA, umí připravit report spotřebovaných hodin za tým, projekt nebo libovolný seznam úloh,
 • ví, jak plánovat kapacity v JIRA a sledovat alokaci pracovníků,
 • umí vytvořit hierarchii úloh a libovolně si do ní rozložit projekt,
 • dokáže v JIRA naplánovat a sledovat rozpočet prací.

Osnova

 • Přehled add-onů pro efektivní vedení projektů

Tempo Timesheets

 • Proč vykazovat v Tempo Timesheets?
 • Zobrazování časových reportů a jejich export z Jira
 • Plánování práce "na pár kliků"
 • Schvalování výkazů a jak pomoci pracovníkům doopravdy vykazovat
 • Jaké údaje mohu připojit k výkazu?
 • Administrátorské rozhraní, tipy a doporučení při nastavování
 • Tempo týmy a "accounty" - jak využívat

Tempo Planner

 • Jak vám může pomoci Tempo Planner?
 • Plánování kapacit s ohledem na stav prací
 • Plánování kapacit s ohledem na průběžné vytížení v čase
 • Sledování alokací týmů i všech pracovníků
 • Plánování "Program"

Tempo Budgets

 • Rozpočtování v Tempo Budgets
 • Folio - jednotka rozpočtování
 • Jak sledovat plánované a reálné výdaje
 • Jak sledovat plánováné a reálné výnosy
 • Jak sledovat náklady a výnosy z pracovníků
 • Finanční reporting v Tempo Budgets - hledisko časové, hledisko předpovědi do budoucna
 • Jak sledovat více Folií najednou

Structure

 • K čemu slouží Structure?
 • Výhody hierarchizace úloh oproti běžnému Jira zobrazení
 • Jak si vytvořit strukturu
 • Třízení úloh - nápady a doporučení
 • Automatizace a synchronizace
 • Bezplatné rozšíření Structure - Structure.Gannt a Structure.Testy

Předpoklady účastníka

Účastník má delší dobu povědomí o JIRA jako uživatel nebo administrátor.

 

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole