Kurzy a certifikace Atlassian

Vše

Řízení zdrojů a velkých projektů v JIRA

9.900 CZK
Days1
22. 4. 2020
virtual
CZ
27. 5. 2020
Praha
CZ

Manažeři velkých projektů sledují řadu metrik. Kolik času již bylo vykázáno? Kdo má volné kapacity a kdo má práce "až nad hlavu"? Jak na sebe úlohy navazují a jak mohu přehledně usledovat projekty, které mají klidně pět a více úrovní? A jak je na tom projekt s penězi - stačí nám rozpočet, nebo jsme ho překročili? Všechny tyto kritické údaje můžete sledovat v rozhraní Jira za pomocí jejích rozšíření - a jak je ovládnout se naučíte v tomto kursu.

Cílová skupina

Školení je určeno pro týmové vedoucí a projektové manažery, kteří chtějí využít JIRA k výkaznictví, rozpočtování, plánování složitějších projektů a sledování zdrojů.

Cíle kurzu

Absolvent...

 • zná možnosti časového výkaznictví v JIRA, umí připravit report spotřebovaných hodin za tým, projekt nebo libovolný seznam úloh,
 • ví, jak plánovat kapacity v JIRA a sledovat alokaci pracovníků,
 • umí vytvořit hierarchii úloh a libovolně si do ní rozložit projekt,
 • dokáže v JIRA naplánovat a sledovat rozpočet prací.

Osnova

 • Přehled add-onů pro efektivní vedení projektů

Tempo Timesheets

 • Proč vykazovat v Tempo Timesheets?
 • Zobrazování časových reportů a jejich export z Jira
 • Plánování práce "na pár kliků"
 • Schvalování výkazů a jak pomoci pracovníkům doopravdy vykazovat
 • Jaké údaje mohu připojit k výkazu?
 • Administrátorské rozhraní, tipy a doporučení při nastavování
 • Tempo týmy a "accounty" - jak využívat

Tempo Planner

 • Jak vám může pomoci Tempo Planner?
 • Plánování kapacit s ohledem na stav prací
 • Plánování kapacit s ohledem na průběžné vytížení v čase
 • Sledování alokací týmů i všech pracovníků
 • Plánování "Program"

Tempo Budgets

 • Rozpočtování v Tempo Budgets
 • Folio - jednotka rozpočtování
 • Jak sledovat plánované a reálné výdaje
 • Jak sledovat plánováné a reálné výnosy
 • Jak sledovat náklady a výnosy z pracovníků
 • Finanční reporting v Tempo Budgets - hledisko časové, hledisko předpovědi do budoucna
 • Jak sledovat více Folií najednou

Structure

 • K čemu slouží Structure?
 • Výhody hierarchizace úloh oproti běžnému Jira zobrazení
 • Jak si vytvořit strukturu
 • Třízení úloh - nápady a doporučení
 • Automatizace a synchronizace
 • Bezplatné rozšíření Structure - Structure.Gannt a Structure.Testy

Předpoklady účastníka

Účastník má delší dobu povědomí o JIRA jako uživatel nebo administrátor.

 

Poptejte kurz u nás

Kurzy
Submit
* Povinné pole